Aloitteet sosiaalisen yrityksen perustamisesta sekä työllistämisen palvelusetelistä


SDP jätti tänään Vasemmiston ja Vihreiden tuella kaksi aloitetta 16.11 kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Aloite Salon kaupungin omistaman sosiaalisen yrityksen perustamiseen

Sosiaalinen yritys toimii kuin mikä tahansa yritys lukuun ottamatta sen harjoittamaa vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien henkilöiden työllistämistoimintaa ja siihen liittyviä erityisiä tukitoimia. Sosiaaliset yritykset toimivat samoilla markkinoilla ja toimialoilla – samoja ehtoja noudattaen – kuin muutkin yritykset. Sosiaalinen yritys maksaa kaikille työntekijöilleen vähintään työehtosopimuksen
mukaista palkkaa. (http://www.sosiaalinenyritys.fi/sosiaalinenyritys)

Kaupungin vaikeassa työllisyystilanteessa on perusteltua entisestään panostaa näihin työllistämistoimenpiteisiin. Harkinnan mukaan sosiaalisen yrityksen toimintaan voitaisiin Salossa liittää esimerkiksi pesulapalveluiden kokonaisuus, kiinteistöhuoltoa tai Forssan mallin mukaisia kuljetuspalveluita.

Valtion hallinto on vahvasti keskittämässä palkkatukirahoja ainostaan yritysten käyttöön, eikä kunnilla olisi enää mahdollisuutta niitä saada. Perustamalla sosiaalisen yrityksen Salon kaupunki takaisi itselleen edelleen tämän mahdollisuuden. Samalla kaupungin omistama yritys voisi toimia työllistettävien välittäjänä eri kolmannen sektorin toimijoille, joita palkkatukien muutos tulee myös koskemaan.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Salon kaupunki perustaa 100% omaan omistukseensa sosiaalisen yrityksen.

Aloite työllistämisen palvelusetelistä

Valtion on tänä vuonna merkittävästi vähentänyt palkkatukirahoja alueilla, eikä vuodeksi 2016 ole odotettavissa parannusta. Salon kaupungin pitkäaikaistyöttömyys kasvaa räjähdysmäisesti ja samaa tahtia nousee Kelalle maksettava työmarkkinatuen kuntaosuus.
Kaupunki otti pari vuotta sitten käyttöön yrityksille maksettavan palkkatuen lisän, jolla työllistämistä pyrittiin entisestään vauhdittamaan. Mikäli palkkatukirahoja ei käyttöön saada, ei pelkkä kaupungin 300 euron tuki riitä työllistämistä tukemaan.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki ottaa käyttöön työllistämisen palvelusetelin, jossa kuntaosuuden maksujen piirissä olevan henkilön työllistävä yritys tai yhteisö voi saada edellä mainitun 300 euron tuen lisäksi sakkomaksun suuruisen lisän. Lisä riippuu työllistettävän henkilön työttömyysjakson pituudesta, ollen näin joko 50 tai 70% työmarkkinatuen suuruudesta. Seteliä voisi käyttää korvaamaan palkkatukea määrärahojen ollessa vähissä.

Kaupungille toimi on kustannusneutraali, koska setelin lisäpanostus vähentää sakkomaksua ko. henkilön osalta.

Facebooktwitterlinkedinmail