Karnisto-Toivonen ja Varajärvi: Kaupungin on toimittava tasapuolisesti


Salon kaupunginvaltuusto päätti maanantaina 9.5.2016 pidetyssä kokouksessaan vuokrata Teijon Lanskalanmäen tontit Teijon Marina Oy:lle. Tontin vuokrasopimukseen liittyi muutama ehto, joiden olemassa olosta esitimme kokouksessa huolen.

Normaalin vuokrasopimuksen lisäksi sopimukseen esitettiin lisäehto, jossa todettiin vuokrauksen ja mahdollisten kauppojen tavoitteena on tukea Teijon koulun säilymistä. Sama tavoite on myös lisärakentamisella. Teijon koulun säilymisen puolesta olemme ottaneet vahvasti kantaa jo kouluverkkoa käsiteltäessä, mutta kannamme huolta siitä, että kaupungin palveluita voisi jatkossa ostaa säilyviksi vastaavalla tavalla.

Toisena outona vuokrasopimuksen ehtona nostimme esiin nyt tehdyllä päätöksellä vuokralaiselle kuuden kuukauden varausoption uusiin tontteihin. Edelleen kysymme, onko jatkossa kaikkien niin haluavien mahdollista vuokrata maata vastaavilla ehdoilla? Kaupunginvaltuusto ei nähdäksemme voi tehdä erilaista linjausta toisesta kohteesta, mikäli joku olisi halukas maata vastaavilla ehdoilla vuokraamaan.

Lanskalanmäen tontit ovat olleet pitkään vapaana ja toivottavaa olisi, että niille vihdoin saataisiin asukkaat. Ja mikä sen parempaa kuin löytää alueelle lapsiperheitä, jotka samalla pitäisivät huolen koulun säilymisestä. Kaupungin on kuitenkin pidettävä huolta kaikkien tasapuolisesta kohtelusta ympäri kunnan. Kaupunki ei voi myydä palveluitaan säilytettäväksi siellä, mistä niistä eniten tarjotaan, eikä myöskään toimia eri ehdoilla eri yrittäjien kanssa.

Eilen tehtiin merkittävä linjaus näiden asioiden suhteen, jonka saatamme löytää edestämme vielä moneen kertaan.

Kirjoittajat ovat Salon kaupunginvaltuutettuja

Facebooktwitterlinkedinmail