Kättä päälle – Kolmas sektori ja tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunta


Kolmas sektori kulkee usein mukana puheissa ja sille ollaan sälyttämässä lisävastuuta palveluiden tuotannossa jatkuvasti. Vuoropuhelu kunnan ja kolmannen sektorin välillä sekä eri järjestötoimijoiden kesken jää kuitenkin usein varsin vähäiseksi ja sektoroituneeksi.

Halusimme toteuttaa oman alueemme ratkaisupajan teemalla ”Kolmas sektori osana tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskuntaa” vuoropuhelun lisäämiseksi sekä ajatusten vaihtamiseksi siitä, mihin järjestöjen rooli tulevaisuudessa rakentuu. Lisäksi saman pöydän ääreen haluttiin yhdistystoimijoita joka alueelta, ei vain yhdeltä sektorilta.

Maanantai-aamu ja Salon kaupungintalon valtuustosaliin on kokoontunut kolmekymmentä aktiivista yhdistystoimijaa pohtimaan ratkaisuja tulevaisuuteen. Paikalla olivat Salon SYTY, Salmi, Salon reumayhdistys, Märynummen kyläyhdistys, Salon Vilpas, Salon Eläkkeensaajat, Kiskon Eläkkeensaajat, Salva, Salon palloilijat, Salo Golf, Salon Hengitysyhdistys, Salon Diabetes, Särkisalokotiyhdistys, Pro Rantakivet, Salo Lastenlaulukaupunki, Talentia, Halikon MLL, AVH-kerho, Teijon seudun eläkkeensaajat ja Vilpas koripallo ry. Järjestäjänä täytyy olla todella tyytyväinen osallistujamäärään.

Järjestöjen rooli yhteisöllisyyden luojina, yksinäisyyden torjujina on merkittävää työtä, jolle on vaikea laskea hintaa. Ne toimivat myös tehokkaana tiedotuksen kanavana omalle jäsenistölleen ja viiteryhmilleen. Osaammeko hyödyntää kaikkea sitä potentiaalia, joka meillä on käytössä? Olemmeko edes tietoisia siitä paljonko potentiaalia todellisuudessa olisi?

Keskusteluiden aikana tuotiin useasti esiin yhteistyön merkitys toiminnan kehittämisessä. Useita esimerkkejä toimivista malleista löytyi ja niiden pohjalta on hyvä rakentaa toimintaa entistä paremmaksi. Kunnan rooli nähtiin erilaisen toiminnan mahdollistajana mm. tarjoamalla tiloja ja olosuhteita järjestöjen toimintaan. Lisäksi päätöksenteon joustavuus nousi keskustelussa esille, sillä monien ideoiden koettiin jumittuvan byrokratian hitaisiin rattaisiin.

Salon kaupunki korostaa kolmannen sektorin roolia ensi vuoden tuloskorteissaan. Näillä kirjauksilla haetaan kunnan ja yhdistysten välillä enemmän kumppanuutta kuin perinteistä kulttuuria, jossa kunta myöntää tilat ja toiminta-avustukset. Tämä kehityksen suunta vaatii kuitenkin aktiivista vuoropuhelua kunnan ja järjestöjen välillä. Kunta ei voi päättää hyödyntävänsä kolmannen sektorin palveluita ilman tietoa siitä, millaiseen työhön järjestöillä riittää voimavaroja ja resursseja.

Kiitos kaikille osallistujille 9.11 Kättä päälle ratkaisupajaan. Keskustelun avaus on nyt tehty ja toivomme sen saavan jatkoa. Tilaisuuden materiaalit löytyvät alta.

Saija Karnisto-Toivonen ja Katja Taimela

Liikuntajarjestot_osana_palvelurakennetta

Potilasjärjestöjen rooli ja paikallinen palvelurakenne

Irma Nieminen Ratkaisupaja 091115

Kutsu_kättäpäälle_Salo

Facebooktwitterlinkedinmail