Leena Ahonen-Ojalan ryhmäpuheenvuoro valtuuston kokouksessa 3.12.2018


Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, virkamiehet ja muut kuulijat

 

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys on lähtökohtaisesti suurimpiin haasteisiin ja kehityskohteisiin tarttuva. Lautakuntien esityksiin on kyetty vastaamaan hyvin, vaikka toimenpiteitä vaativia kohtia vielä löytyykin.  Sosialidemokraatit lähtevät siitä, että pidämme kuntalaisista huolta jatkossakin samaan aikaan, kun kaupungin talous kehittyy toivotulla tavalla.

 

Vuoden 2019 talousarvio on ensimmäinen Salon uudelle kaupunkistrategialle rakentuva talousarvio. Salon kaupungin hyvinvoinnin edellytys on hyvät palvelut, työpaikat, harrastusmahdollisuudet, liikenteen sujuvuus, kuten myös aktiivinen elinkeinopolitiikka. Tärkeää on huomata että Salon asukaskohtaiset verotulot ovat edelleen laskussa. Palkansaajien osuus veronmaksajista on edelleen laskeva. On siis rakennettava sellainen Salo jossa viihdytään. Tulevaisuusinvestointeja tarvitaan niin koulutukseen kuin työelämään. Saloon pitäisi saada houkuteltua nuoria ihmisiä, jotka etsivät paikkaa asettua. Nuoret toivovat korkeaa elämisen tasoa ja arvostavat sujuvaa arkea. Siihen Salon on osattava vastata. Tarvitaan heti vaikuttavia, nopeita toimia kuin myös pidemmälle tulevaisuuteen tähtääviä. Positiivisen mielikuvan syntymistä kaupungista voi välittää niin monella tavalla, näistä esimerkkinä mm kevään tonttikampanja joka oli erinomainen.

Vuoden 2019 talousarvioesityksessä näkyy panostus lasten ja nuorten palveluihin monella tavalla. 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu on ollut menestys ja tavoittanut sen mitä kokeilulla haettiin. Me sosialidemokraatit pidämme kokeilun onnistumista merkkinä siitä että panostus on ollut kannattava ja tulevaisuuteen katsova edistysaskel. Tätä tukee myös kh:n esitys siitä että Ollikkala tarvitsee oman, uuden päiväkodin ja  sitä me kannatamme vahvasti.

Ensi vuonna alkavat myös mittavat investoinnit varhaiskasvatus- ja opetustiloihin. SDP pitää kh:n esitystä opetustiloihin hyvänä, ja varsinkin keskustan kokonaistilanteeseen on hyvä palata erikseen kun saadaan tarkemmat kustannusarviot. Emme ole sulkeneet mitään vaihtoehtoja pois eli mitään päätöksiä ei ole vielä tehty

Sosiaalityön palveluissa resurssilisäykset ovat tärkeitä ja tukevat juuri ennaltaehkäiseviä palveluita joihin on tärkeää panostaa. Sosialidemokraatit haluaa nostaa näistä esiin juuri nuorten lisääntyvän pahoinvoinnin johon pitää kiinnittää erityistä huomioita. Nyt on pikimmiten panostettava moniammatilliseen työryhmään joka lähtee pohtimaan keinoja miten nuorten päihteiden käyttöön voidaan vaikuttaa. Kaupungin strategia perustuu jatkuvaan parantamisen malliin ja tässä kohtaa on yhdessä ratkottava haaste siitä että pystymme kääntämään negatiivisen kierteen  positiiviseen suuntaan.

Muita tärkeitä investointeja ovat mm sisäilmakorjaukset, joiden rinnalla kulkee mukana yksi monista kärkihankkeistamme eli toimiva työyhteisö. Työhyvinvointi on toimivan työyhteisön kivijalka. Työhyvinvointi on tärkeä ja kaikkien yhteinen asia jonka keskiössä on henkilöstöohjelma jonka laatimisessa henkilöstön näkemys on vahvasti huomioitu. Näin lisätään johdonmukaisemmin sitoutumista työhön, keskinäistä vuorovaikutusta ja sekä aktiivista ja kehitysmyönteistä otetta.

Salolla on monia keskeisiä ohjelmia ja suunnitelmia ensi vuodelle ja tulevaisuuteen. Salo josta tulee tulevaisuudessa vetovoimainen, luova edelläkävijä ja se kaivattu kasvukaupunki. Tähän positiiviseen kehitykseen me sosialidemokraatit haluamme uskoa.

Sosialidemokraatit pitävät lähtökohtaa ensi vuoden talousarvion laadinnalle hyvänä. Toivomme ryhmien välille rakentavaa ja avointa keskustelua ja luotamme siihen, että edellisvuosien tapaan saamme yhdessä rakennettua hyvän lopputuloksen myös tänä vuonna.

Lopuksi haluan kiittää kaupunginjohtoa sekä henkilöstöä hyvästä valmistelusta sekä luottamushenkilöitä hyvästä yhteishengestä talousarvion rakentamisessa. Meillä on hyvä Salo, ja mahdollisuus tehdä siitä joka päivä parempi.

Facebooktwitterlinkedinmail