avoin_ryhma
Helmikuun avoimen valtuustoryhmän aiheena mm. varhaiskasvatuslain muutokset. Kaupunginvaltuusto käsittelee subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista sekä ryhmäkokojen suurentamista kokouksessaan 7.3. Tervetuloa mukaan keskustelemaan aiheesta!

Avoin valtuustoryhmän kokous


SONY DSC
Edellisellä vaalikaudella kehitettiin koulutusta ja varhaiskasvatusta sosialidemokraattisten opetusministerien johdolla. Taloustilanne oli haastava jo tuolloin ja koulutusleikkauksilta ei voitu välttyä. Samalla oli selvää, että lisäleikkauksiin koulutuksesta ei ollut enää varaa tällä […]

Katja Taimela: Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus


Salon kaupunki on elänyt viime vuodet jatkuvien huonojen uutisten ympäröimänä. Kaupungin elinvoima on väistämättä kärsinyt jatkuvista ikävistä muutoksista alueellamme. Viimeisen muutaman viikon aikana olemme saaneet lukea hyvin päinvastaisia uutisia. Microsoftin […]

Saija Karnisto-Toivonen: Panostuksia tulevaisuuteenMielenkiintoinen kysymys. Menneisyys tunnetaan, tulevaisuus on hämärän peitossa. Tänään 12.2.2016 Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa pohdittiin Saksan teollisuustuotannon heikentymistä vuoden 2015 loppupuolella ja tämän vaikutusta Suomen näkymiin. Päivää aiemmin iloittiin mahdollisesta kiinlaisten […]

Pekka Kymäläinen: Milloin tulevaisuus alkaa?


Vanhuspalvelut ovat tyypillisesti lähipalveluja. Nyt valmistaudutaan kuntatasollakin keskustelemaan sote-uudistuksesta. Ikääntyneen mahdollisimman hyvän arjen ja toimintakyvyn säilymisen ja ylläpitämisen näkökulmasta haluan muistuttaa vanhuspalvelujen kehittämisen edellyttävän syvällistä analyysiä ja keskustelua toteutuakseen parhaalla […]

Simo Paassilta: Vanhuspalvelut sote-uudistuksessa


social-media-icons
Lauantaina 30.1 klo 10-16 järjestetään koulutusta sosiaalisen median käytöstä. Päivän aikana käydään läpi Facebookin, Twitterin ja Instagramin perusteet henkilökohtaisella opastuksella. Koulutukseen otetaan mukaan 12 henkilöä. Koulutusta räätälöidään osallistujien lähtötason mukaan, […]

Sosiaalinen media tutuksi -koulutusaloite-lapset-ja-nuoret
Eilen 25.1 valtuustossa jätettiin aloite lasten ja nuorten palveluiden organisaation selvittämisestä sekä uuden viran perustamisesta. Aloitteen allekirjoitti kaikkiaan 29 valtuutettua: koko SDP:n, Vihreiden, Vasemmisto ja KD:n ryhmät, valtaosa Kokoomuksesta, kaksi […]

Aloite lasten ja nuorten palveluiden organisaation selvittämisestä


salonty
SDP:n valtuustoryhmää johtaa vuoden 2016 Saija Karnisto-Toivonen. Hän on johtanut ryhmää vuodesta 2011. Varapuheenjohtajaksi valittiin Simo Paassilta ja ryhmän sihteeri on Pekka Kymäläinen. Valinnat olivat yksimielisiä. SDP:n kunnallisjärjestön hallituksen toimikausi […]

SDP:n ryhmäjohto jatkaa entisellään


Avoin valtuustoryhmän kokous 24.1 klo 16 Salon Työväentalolla. Käydään läpi valtuuston kokouksen 25.1 asiat sekä ajankohtainen poliittinen tilanne. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

Avoin valtuustoryhmän kokousjalat
Sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja Heikki Liede kirjoittaa tätä mieltä palstalla (SSS 22.12.2015), että lautakunnan enemmistön viimeviikkoinen päätös olla korottamatta asiakasmaksuja vaarantaa Salon sote-palveluiden tuottamisen jatkossa. Apulaiskaupunginjohtaja esitti lautakunnalle maksujen nostamista […]

Saku Nikkanen: Taloustilannetta ei tule korjata heikompiosaisten selkänahasta


Salo sai viime viikolla tervetulleen tiedon rahoituksen saamisesta vaikeaan työllisyystilanteeseen. Alkuperäisissä uutisissa puhuttiin yli 20 miljoonan yhteispotista, mutta lukua täsmennettiin pian siten, että tukia voivat hakea myös muut kuin salolaiset […]

Saku Nikkanen: Yritysten tukeminen avain kasvuun


Salon kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.11 päivitetyn strategian monien puheenvuorojen, mutta vain yhden äänestyksen jälkeen. Äänestyksessä kyse oli tuloskortin kohdassa, jossa yritysten ja kolmannen sektorin osuutta palvelutuotannossa haluttiin lisätä. Vasemmistoliitto esitti […]

Karnisto-Toivonen: Ulkoistamisessa paljon kysymysmerkkejä
Salon kaupunki on tehnyt mittavaa rakenteiden uudistustyötä vanhuspalveluissa. Muutoksilla painopistettä on siirretty pois laitospainotteisuudesta kohti tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon suuntaa. Toimenpiteillä on onnistuttu hillitsemään kustannusten nousua merkittävästi. Kun järjestelmää lähdetään […]

Saku Nikkanen: Oma tehostetun palveluasumisen yksikkö tarvitaan


Salon kaupungin sairauspoissaolot ovat kasvaneet merkittävästi. Elokuun loppuun mennessä poissaoloja oli kertynyt lähes 2000 kalenteripäivää enemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna, jolloin luvut olivat jo jyrkässä kasvussa. Kasvu on huolestuttavaa. […]

Työhyvinvoinnin parantaminen vaatii resurssejaTIEDOTE 2.11.2015 Julkaisuvapaa heti Salon SDP ei hyväksy koulujen lakkauttamisia Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko esittää vuoden 2016 talousarvioesityksensä yhteydessä lakkautettavaksi kolme alakoulua: Teijon, Hajalan ja Pajulan. Salon SDP:n kunnallisjärjestön edustajisto ja […]

Salon SDP ei hyväksy koulujen lakkauttamisia


Sanomalehti Keskisuomalainen uutisoi viime viikolla Juha Sipilän hallituksen aikeista pudottaa vanhusten laitoshoidon henkilöstömitoitusta. Nykyisellään suositus on 0,5 hoitajaa yhtä asiakasta kohden ja uusi luku olisi 0,4. Hallituksen kaavailu on lyhytnäköistä […]

Hoitajamitoituksen pudottaminen lyhytnäköistä ja epäinhimillistä


Suomalaisen yhteiskunnan menestys perustuu vahvaan osaamiseen. Tämä osaaminen syntyy koulutukseen ja tutkimukseen panostamalla. Suomalainen osaaminen ja koulutus on maailmanlaajuisestikin korkeaksi ja laadukkaaksi tunnustettua. Suomi panosti koulutukseen, innovaatioihin ja osaamisen kehittämiseen […]

Sivistys vaatii panostuksia, ei koulutusleikkauksia