Parttimaa: Maksuttomuus ei tarkoita lisäveroja!


Katja Taimela esitti mielipidekirjoituksessaan 6.9.2017, että Salossa tulisi asteittain siirtyä maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Myös Helsingissä on samaan suuntaan pyrkivä uusi strategia valmisteilla. Perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja Heikki Tamminen kritisoi ajatusta 7.9 julkaistussa kirjoituksessaan.

Kuten Katja Taimela tuo esille, Salo kilpailee uusista asukkaista Pääkaupunkiseudun, Turun ja sen ympäristökuntien sekä Lohjan kanssa. Meidän on luotava lapsiperheille sellaiset asumisen mahdollisuudet, että pärjäämme tässä kilpailussa. Varhaiskasvatuksen asteittainen maksuttomuus tukee tätä tavoitetta.

Heikki Tammisen tahallinen väärinymmärrys siitä, että miljoonien tulojen menetys olisi kaupungissa todellisuutta lähes heti, ei pidä paikkaansa. Asteittain siirtymän toteutus antaa myös mahdollisuuden paikata tulojen menetyksen. Lisäksi tavoitteena oleva väestökasvu tuo osansa verojen muodossa. SDP:n esitys toisi kerrallakin toteutettuna pienemmän miinuksen budjettiin kuin Perussuomalaisten toukokuussa tukema pyrkimys madaltaa veroprosenttia maan keskiarvoon. Tämä jo yksin olisi noin kahdeksan miljoonan lovi.

Varhaiskasvatuksen maksuttomuus ei kavenna perheiden valinnanvapautta mitenkään, sillä perheet valitsevat jatkossakin itse sen, miten ja koska he lapsensa varhaiskasvatuksen piiriin tuovat. En tiedä, mistä Tamminen on saanut päähänsä valinnanvapauden kaventumisen, sillä kukaan ei ole esittänyt velvoittavaa varhaiskasvatusta.

Tavoite maksuttomuudesta parantaa perheiden taloudellista tilannetta ja sitä kautta ostovoimaa. Maksuttomuudella voidaan myös poistaa työn vastaanottamiseen liittyviä kannustinloukkuja, kun maksut eivät haukkaa pois isoa osaa palkasta. Kuten Taimelakin kirjoituksessaan tuo ilmi, laadukas varhaiskasvatus on myös tasa-arvo teko. Vaikka Tamminen muuta väittää, sosialidemokraatit eivät halua ulkoistaa kasvatusvastuuta pois vanhemmilta, vaan tukea kaikkien lasten oikeutta ja mahdollisuutta osallistua ikänsä mukaiseen varhaiskasvatukseen.

Väite siitä, että maksuton varhaiskasvatus nakertaisi tehtävän työn arvostusta, on kyllä varsin erikoinen. Työn arvostus mitataan ennemminkin työstä maksettavalla palkalla, johon Perussuomalaiset hallituksessa ennen puolueen hajaannusta, olivat tukemassa mm. lomarahaleikkaukset hyväksymällä ja tukemalla kiky:n syntymisen taustalla olleita pakkolakeja.

Maksuttomuus olisi tässä kohden Salolta todellinen kädenojennus lapsiperheille.

Satu Parttimaa
kaupunginvaltuutettu
SDP:n kunnallisjärjestön puheenjohtaja

Kirjoitus julkaistu Salon Seudun Sanomissa 8.9.2017

Facebooktwitterlinkedinmail