Saija Karnisto-Toivonen: Asiakasmaksujen korottaminen väärä päätös


Juha Sipilän porvarihallitus on 19.11 kaikessa hiljaisuudessa päättänyt korottaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja huimasti. Korotus on noin 30 prosenttia. Koska korotus tehdään asetuksella, ei asia etene eduskunnan käsittelyyn.

Maksujen korotus koskee mm. terveyskeskus- ja poliklinikkakäyntejä, kotipalvelua, lyhytaikaista laitoshoitoa ja lääkärintodistuksia. Samalla nousee myös potilaan omavastuun maksukatto indeksin verran. Asetus koskee enimmäismaksun määrää ja siitä arvioitu lisätulo on 150 miljoonaa euroa, mutta saattaa pienetä merkittävästi, mikäli yhä useampi saavuttaa maksukaton tai kunnat eivät korota maksujaan hallituksen haluamalla tavalla.

Sanomattakin on selvää, että hallituksen esitys iskee kaikkein eniten vähävaraisiin ja paljon palveluita käyttäviin. Kun pohjalla on jo lääke- ja taksikorvaustenkin muuttuminen, niin arjesta selviäminen tulee monelle olemaan todella vaikeaa. On surullista huomata, miten helppoa hallitukselle on tehdä kaikkein heikoimmassa olevia kansalaisia koskevia päätöksiä.

Onko hallituksen asetusmuutoksen taustalla halu tuoda julkisen sektorin palveluiden omavastuuosuus mahdollisimman lähelle yksityisiä palveluntuottajia? Halutaanko muutoksella luoda tietoista ja ideologista vastakkainasettelua julkisen ja yksityisen palvelutarjonnan välille? Nostetaanko julkisen puolen hintoja, jotta saadaan rakennettua mielikuva kalliista ja tehottomista palveluista?

On selvää, että asetus on tehty eurot silmissä vilkkuen, sillä korotus koskee tasaisesti kaikkia maksuja, eikä harkintaa ole tehty. On vaikea ymmärtää, että valtion tai kuntien talous saataisiin pelastettua sillä, että lääkkeet jäävät ostamatta ja sairaudet hoitamatta, koska rahaa ei vain kaikilla siihen ole.

Itseäni puistattaa jatkuvat epäinhimilliset ja eriarvoistavat leikkaukset. Hyvinvointiyhteiskunta pitää huolta heikoimmistaan. Hallituksen linjaus on yksinkertaisesti väärä. Lopulliset maksujen korotukset tulevat olemaan kuntien harkintavallassa.

Salossa on edelleen mahdollisuus tehdä ihmisläheinen päätös ja pitäytyä nostamasta taksoja.

Kirjoittaja on SDP:n puoluehallituksen jäsen ja salolainen kaupunginvaltuutettu

Facebooktwitterlinkedinmail