Saija Karnisto-Toivonen: Perhepäivähoitopaikkojen irtisanomiset väärä linjaus


Salon kaupunki on kaikessa hiljaisuudessa, viranhaltijatyöllä, päätänyt ruveta irtisanomaan perhepäivähoitajien hoitopaikkoja. YT-neuvottelu asiasta on käyty 9.6.2016. Asia on työnantajan päätettävissä, mutta Salo ei ole kuntaliitoksen jälkeen tällaista menettelyä paikkojen kanssa tehnyt. Samalla ollaan ottamassa käyttöön jatkuva hoitopaikkojen tarkastelu, jolloin paikka voidaan irtisanoa kuukausittain tarpeen muuttuessa. Palkka pitäisi maksaa vielä yhdeltä kuukaudelta irtisanomisen jälkeen, mutta käytännössä hoitaja ei varmasti tiedä, saako maaliskuussa samaa palkkaa kuin huhtikuussa.

Ongelmalliseksi työntekijän kannalta muodostuu se, että hoitopaikkoja irtisanottaessa palkka kyllä pienenee, mutta työaika ei. Tällöin hoitajalla ei ole mahdollisuutta sovitellun päivärahan saamiseen. Jos kaupunki irtisanoo kaksi paikkaa, pienenee hoitajan peruspalkka puolella. Huolimatta paikkojen irtisanomisesta, hoitaja olisi itse irtisanoutuessaan kolmen kuukauden karenssissa työvoimaviranomaisen näkökulmasta. Kaupunki on laittamassa jo muutenkin pienellä palkalla olevat perhepäivähoitajat entistä pienemmille tuloille.

Mielestäni perhepäivähoito tulee edelleenkin säilyttää yhtenä vaihtoehtona perheille. Erityisesti pienille lapsille se on paras hoitomuoto, kun vanhemmat palaavat työelämään. Mikäli kaupunki haluaa edelleenkin säilyttää perhepäivähoidon palveluvalikossaan, ei tämä ole oikea tapa sitä tehdä houkuttelevammaksi sekä  lasten että työntekijöiden kannalta. Tulisi ensisijaisesti tarkastella varahoitojärjestelmää, joka on merkittävästi vaikuttanut perhepäivähoidon houkuttelevuuteen. Onko kolmen kuukauden tasoittumisjakso paras vapaiden järjestämisessä vai voisiko pidemmällä jaksolla tehdä tolkullisemman varahoitojärjestelmän? Voisiko varahoito olla päiväkodin sijaan myös perhepäivähoidossa? Perheiden kanssa keskusteltaessa nimenomaan varahoidon kompleksisuus ajaa valitsemaan päiväkodin.

Ellei sitten varhaiskasvatuksen johtavilla virkamiehillä ole mielessä kunnallisen järjestelmän alasajo. Pidän varsin kohtuuttomana sitä, että markkinoille ollaan kovalla vauhdilla tuomassa massiivisesti yksityisiä päiväkotitoimijoita. Tämä tapahtuu samalla, kun kunnallista perhepäivähoitoa aletaan kuriittaa oikein kunnolla.

SDP:n ryhmä kävi tilanteesta keskustelua maananataina ryhmäkokouksessaan. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että tämä on väärin. Lisäksi olen käynyt keskustelua Vasemmistoliiton suuntaan sekä Perussuomalaisten Lundénin kanssa. Pyysin myös kaupunginhallituksessa selvitystä asiasta. Toistaiseksi en ole saanut asiaan tyydyttävää vastausta.

Perhepäivähoidon tilannetta ei ole käsitelty missään poliittisessa toimielimessä. Minä sain asian tietooni ihan muuta kautta ja olin jokseenkin järkyttynyt. Kyseessä on hyvin merkittävä suunnanmuutos perhepäivähoidon tilanteessa. Asia tulisikin nyt laittaa jäihin ja tuoda keskusteluun myös poliittiselle kentälle. Perhepäivähoidon tulee olla jatkossakin osa varhaiskasvatustamme.

Kirjoittaja on SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen 1. vpj

Facebooktwitterlinkedinmail