opetus

Sanna Pihakivi: STOP koulukiusaamiselle!


Lasten oikeuksien päivänä JHL:n Varsinais-Suomen koulunkäynnin ohjaajien-verkosto haluaa
muistuttaa, että lapsilla on oikeus myös turvalliseen oppimisympäristöön.
YK:n lasten oikeuksien sopimus velvoittaa opetuksen järjestäjää ehkäisemään ennalta huonoa
kohtelua ja puuttumaan ongelmiin tarvittaessa.

Turvallisen koulumaailman rakentaminen ja kiusaamistilanteiden ratkaiseminen on aina aikuisen
asia. Se perustuu vanhempien, opettajien ja muun koulun henkilökunnan yhteiseen työhön.
Aikuisen tulee tehdä lapselle ja nuorelle selväksi, ettei kiusaaminen ole hyväksyttävää missään
muodossa. Heille kannattaa myös selvittää, että kiusaamisesta kertominen on auttamista, ei
kantelua. Kouluissa ei siedetä kiusaamista vaan siihen puututaan välittömästi.

Koulunkäyntiohjaajia työskentelee nykyään lähes kaikissa kouluissa lasten ja nuorten parissa.
Heidän työnsä sisältää kasvatus-, ohjaus- ja huolenpitotyötä sekä yleistä opiskelun ja hyvinvoinnin
edistämistä. Ohjaajien antama tuki edistää oppilaiden itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta
sekä myönteisen itsetunnon kehittymistä. Turvallisen ja täysipainoisen oppimisympäristön
luomiseksi luokkayhteisössä tarvitaan moniammatillinen osaaja, koulunkäyntiohjaaja opettajan
rinnalle.

Jokainen meistä voi vaikuttaa minkälaiseen maailmaan lapset kasvavat, luomalla välittämisen
kulttuuria. Kokemalla välittämistä lapsista kasvaa toiveikkaita, ystävällisiä ja toiset huomioivia. He
ymmärtävät positiivisesti oman arvonsa arjessa. Tiedostamalla kaikki ihmiset samanarvoisiksi
lisäämme toistemme hyvinvointia ja merkitystä sekä osoitamme inhimillisyyttä.

JHL:n Varsinais-Suomen koulunkäynnin ohjaajien-verkosto järjesti viime keväänä Turussa
tapahtuman #STOP KOULUKIUSAAMISELLE. Samaa teemaa jatkaen koulunkäynnin ohjaajien
verkosto mietti miten kiinnittää tänä vuonna huomiota juuri inhimilliseen välittämiseen.

Mikä olisikaan suomalaisempi ja lämpimämpi tapa kuin villasukat. Villasukassa on monta
silmukkaa, joista jokainen kertoo, että maailmaan mahtuu välittämistä. Maailma on muutakin kuin
kovuutta ja kylmyyttä. Hitaasti valmistuvat villasukat ovat osoitus siitä, ettei kaikkien asioiden
arvoa voi mitata rahassa. Villasukat rohkaisevat inhimillisyyteen. Kukaan ei voi olla kovin
pelottava, jos hän käyttää villasukkia.

JHL:n Varsinais-Suomen koulunkäynnin ohjaajien-verkoston jäsenet ovat neuloneet yli 100 paria
villasukkia. Sukat lahjoitimme HOPE:n kautta tuomaan lämpöä niin pienempiin kuin isompiinkin
varpaisiin. HOPE ry toimii vapaaehtoisvoimin lahjoitusvaroin auttamalla vähävaraisempia perheitä
ja antaa näin lapsille tasa-arvoisemmat mahdollisuudet arkeen. Stop koulukiusaamiselle on myös
HOPE:n sydäntä lähellä, sillä monessa perheessä mitä he tapaavat, asia on arkipäivää.

Mitä enemmän kiusaaminen saa huomiota sitä paremmat mahdollisuudet on vähentää sitä ja
toivottavasti se joskus loppuu kokonaan. Kaikki voivat osaltaan auttaa.

Jo pienetkin teot tuovat inhimillisyyttä arkeen.
Kun on tahtoa on toivoa!

Kirjoittaja on JHL:n Varsinais-Suomen KKO-verkoston puheenjohtaja, JHL 087 puheenjohtaja sekä Salon rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen.

Facebooktwitterlinkedinmail