Simo Paassilta: Vastustutamme maamme hallituksen eläkkeensaajiamme kurjistavaa leikkauspolitiikkaa


Sipilän Hallitus ei aio antaa eläkkeensaajille samoja verohuojennuksia kuin palkansaajille ja tämä johtaa verotuksen eriarvoisuuden kasvamiseen kyseisten ryhmien välillä. Eläkkeensaajia kurjistavat myös muun muassa Kela-etuuksien heikentäminen, sähköveron ja kiinteistöveron nousu, lämmityspolttoaineen veronkorotus sekä palvelumaksujen nostot. Sairausvakuutuskorvauksista säästetään alentamalla matkakorvauksia, lääkäri- ja hammaslääkärikustannuksista maksettavia korvauksia. Lisäksi poistetaan ruokavaliokorvaus, jonka määrä on tällä hetkellä sitä saaville 23,60 euroa/kk. Nämä toimet iskevät kaikkein kipeimmin juuri pienituloisiin ja paljon sairastaviin ikäihmisiin.

Hallitus oli aikeissa jäädyttää kansaneläkeindeksin. Huomatessaan, että indeksi kääntyykin deflaation takia miinukselle, ilmoitettiin että indeksikorotukset tehdään täysimääräisenä. Tämä tarkoittaa ainakin kansaneläkkeiden pienenemistä jonkin verran ensi vuoden alusta.

Sosiaali- ja terveydenhuollosta tavoitellut säästöt muun muassa tehostetussa
palveluasumisessa ja vanhainkodeissa olevan henkilöstön vähimmäismäärän
pienentämisellä ovat mielestämme ikäihmisiä ja sairaita halventavia. Edellisten asioiden sijaan tervehdimme ilolla maan hallituksen päätöstä siitä, että eläkkeensaajien asumistuen yhdistämistä yleiseen asumistukeen ei toteuteta.

Olemme koko ajan pitäneet asiasta melua hallitusohjelman julkistamisen jälkeen ja vedonneet useaan kertaan maan hallitukseen ja kansanedustajiin, jotta he estäisivät eläkkeensaajiemme näin valtavassa määrin tapahtuvan aseman kurjistamisen. Erittäin moni kuuluu Suomessa kovin suureen eläkeläisköyhien joukkoon. Vuoden 2013 tulonjakotilaston mukaan pienituloisuusraja oli maassamme 14 260 euroa vuodessa. Toisin sanoen yhden hengen taloudessa asuva oli pienituloinen, jos hänen tulonsa jäivät alle 1 190 euroa kuukaudessa. Kolmasosa Suomen eläkkeensaajista, kaikkiaan 461 154 ihmistä, sai vuoden 2013 lopussa alle 1 100 euron suuruista eläkettä. Tälle joukolle esitetty leikkaus olisi ollut täysin kohtuuton.

Tervetullut on myös päätös pienentää ensi vuodelle lääkekorvauksista tehtäviä säästöjä. Alkuperäinen 50 miljoonan säästötavoite aiotaan puolittaa. Haluamme korostaa, että erityisesti taloudellisesti vaikeina aikoina on kaikissa olosuhteissa pidettävä huolta kaikkein heikoimmassa asemassa olevista. Ikäihmisten elämän laatua ja arjen sujuvuutta voidaan edistää varmistamalla heille kohtuullinen toimeentulo ja riittävät, helposti saavutettavissa olevat palvelut.

Kirjoittaja on Eläkkeensaajien keskusliiton V-S:n piirin puheenjohtaja sekä Salon kaupunginvaltuutettu

Facebooktwitterlinkedinmail