20789487403_4d1d378cc6_k

Sosiaali- ja terveystoimen menokuri vaikea toteuttaa


Salon kaupungissa on parhaillaan valmisteilla vuoden 2016 budjetti. Samaan aikaan on kaupunginvaltuuston päätettäväksi tulossa lisätalousarvio tälle vuodelle. Lisätalousarvion merkittävimmät lisäykset ovat jälleen sosiaali- ja terveystoimessa, jossa lisärahan tarve on 3,5 miljoonaa euroa.

Kaupunki on vuodesta 2012 tehnyt merkittäviä toimenpiteitä taloutensa tasapainottamiseksi. Pudotus on vain ollut niin suuri, että juuri mikään ei tunnu riittävän. Sosiaali- ja terveyslautakuntaa syyllistetään useasti näistä lisämäärärahantarpeista, vaikka toimintaa on vuosien saatossa sopeutettukin melkoisesti.

19 keskisuuren kunnan vertailussa Salo on seitsemän halvimman kunnan joukossa. Tästä poikkeuksen tekee lastensuojelu, jossa kustannukset ovat verrokkikuntien kalleimmat. Tähän haetaan uuden sosiaalilain myötä aktiivisesti uusia keinoja kustannusten taittamiseksi. Verrokkikunnista esimerkiksi pinta-alaltaan vain 270 neliökilometrin kokoinen Kotka käyttää rahaa 3724€/asukas, kun lähes 2000 neliökilometrin laajuinen Salo selviää 3185 eurolla per asukas.

Fakta on, että sosiaali- ja terveystoimen menot nousevat kaikissa Suomen kunnissa. Salo on nousupaineista huolimatta saanut hillittyä kasvua sosiaali- ja terveyssektorilla. Kaupungin ahdinko aiheuttaa lisäpaineita sosiaali- ja terveyspalveluiden kysynnälle, sillä monet kuntalaiset ovat pudonneet pois työterveyshuollon piiristä menettäessään työpaikkansa ja lisääntyvä työttömyys lisää myös muiden palveluiden kysyntää. Inhimillisessä hädässä käännytään usein kuntapalveluiden asiakkaaksi. Myös huoltosuhde heikkenee nopeasti työikäisen väestön poismuuton myötä.

On totta, että toimintatapoja ja prosesseja muuttamalla voidaan saada aikaan säästöjä ja tätä työtä palvelualueella jatkuvasti tehdäänkin. Yksinään tämä ei kuitenkaan riitä kustannusten nousua pysäyttämään.

Vaatimus nollakasvusta on sosiaali- ja terveyspalveluissa mahdotonta toteuttaa, sillä palvelut ovat pääosin lainsäädännön kautta määriteltyjä, eikä niistä voi tinkiä ilman lain ja asetusten muuttamista. Kuntien on tuotettava palvelut kustannuksista huolimatta. Pallo on maan hallituksella, joka on luvannut massiivista normien purkua.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sd-ryhmä

Saku Nikkanen, pj
Juha Mäkilä
Anita Sjöholm-Nikkanen

Facebooktwitterlinkedinmail