Ahonen-Ojala: Hyvä Salo rakennetaan pitämällä huolta jokaisesta kuntalaisesta

Ajankohtaista,Mielipide

Sote-uudistuksen myötä kunnan tehtävät tulevat tulevaisuudessa muuttumaan. Kunnan päätettäväksi jää edelleen monia tehtäviä, joilla on vaikutus kuntalaisten arkeen. Isoon rooliin nousevat varhaiskasvatuksen, koulutuksen, kaupunkisuunnittelun ja elinkeinopolitiikan ohella myös vapaa-ajanpalvelut, jotka vaikuttavat jokaisen kuntalaisen arkeen tavalla tai toisella. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen on vapaa-ajan palveluiden tärkein rooli. 

Sujuva arki syntyy peruspalveluista. Vapaa-ajan palveluihin Salossa kuuluvat kansalaisopisto, kulttuuri-, liikunta-, ja kirjastopalvelut. Palveluita, jotka muodostavat perustan hyvinvoinnille, terveydelle sekä työ- ja toimintakyvylle.  Jatkossakin on katsottava eteenpäin ja varmistettava että esimerkiksi lähiliikuntapaikkoja on tarjolla ympäri kaupunkia. Samoin kirjastopalveluiden saatavuus on turvattava niin että lähikirjastot säilytetään, vaikka sitten automatisoimalla.

Vireät kylät ovat Salon sydämiä.

Erityisesti pandemian aikana ja varsinkin sen jälkeen näiden palveluiden rooli on merkittävä. Ilahduttavaa on ollut huomata, miten osa kuntalaisista on löytänyt uusia harrastusmuotoja niiden tilalle, joita nyt pandemian aikana ei ole voinut harrastaa. Surullisinta on kuitenkin se, että joillekin pandemia on aiheuttanut täydellisen tyhjiön niin sosiaaliseen kanssakäymiseen kuin harrastusten loppumiseen.

Kolmannen sektorin rooli on pandemian jälkihoidossa merkittävä hyvinvoinnin rakentajana. On tärkeää, että sen toimintaedellytyksistä pidetään huolta riittävin avustuksin ja tilavuokrien avulla niin, että junioreiden liikuntatoiminnan maksut säilyvät edelleen maksuttomina. Tämän lisäksi on välttämätöntä, että myös salolaista kulttuurin toimintaa tuetaan jatkossakin avustuksin ja kumppanuuksin. Salossa aktiivinen yhdistystoiminta täydentää monipuolisen harrastus- ja virkistystoiminnan.

Salo on väestörakenteeltaan juuri tällä hetkellä nopeimmin ikääntyvä kaupunki. Ikääntyvien yli 65-vuotiaiden määrä tulee kasvamaan seuraavina vuosina huomattavasti. Siksi on välttämätöntä, että Salo säilyttää eläkeläisten liikuntakortit edullisina toimintakyvyn ylläpitämisen turvaamiseksi sekä palauttaisi kortin palvelusisällön ennalleen myös ryhmäliikunnan osalta. Maltilliset kurssimaksut vapaa-ajan palveluissa mm. kansalaisopistossa takaavat kaikille mahdollisuuden osallistua niille.

Toimivat ja hyvät vapaa-ajan palvelut auttamaan rakentamaan joka päivä parempaa Saloa.

Leena Ahonen-Ojala
kaupunginvaltuutettu, kaupunginvaltuuston 1.vpj (sd)