Anttila: Valtuutetun tehtävä on kuunnella asukkaita

Ajankohtaista,Mielipide

Kolmen Salon kaupunginvaltuuston kauden jälkeen, juuri ennen tulevia uusia vaaleja, on hyvä harrastaa itsetutkiskelua.
Miten on onnistunut viemään asioita eteenpäin ja minkälaista muutosta on saanut aikaan? 

Valitettavasti olen saanut huomata, että monesti asiat poliittisessa päätöksenteossa menevät hyvin hitaasti eteenpäin.
Kuluneen kolmen valtuustokauden aikana olen yrittänyt omalla toiminnallani viedä mm. Salon kaupungin markkinoinnin toimia eteenpäin. Toteuttamalla ja puskemalla sellaisia hankkeita eteenpäin, joista kaupunki saisi valtakunnan tason julkisuutta. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita kaupunkiamme nyt koristavat muraalitaideteokset, jotka saivat valtakunnallista näkyvyyttä ja omalta osaltaan toivat myös piristystä ja iloa keskustaan. 

Lisäksi olen pitänyt aina tärkeänä pitää Nuorten  ja Urheilun puolta. 
Välttämättä en ole se aktiivisin valtuutettu puhumassa valtuustossa, mutta taustalla olen pyrkinyt olemaan hyvin aktiivinen vaikuttaja.  Pyrin innostamaan myös kuntalaisia rohkeasti olemaan aktiivisia, ottamaan yhteyttä ja toteuttamaan erilaisia yhteisiä projekteja. Tarvittaessa puutun kuntalaisten havaitsemiin epäkohtiin. 
Viime talvena minulle alkoi tulla viestiä, että Salon kaupungin kilpailutuksissa ei ole aina noudatettu hyvää hallintotapaa. Tarkemmin asiaa tutkittuani, otin yhteyttä sisäiseen tarkastajaan sekä VT kaupunginjohtajaan, joka ottikin asian tutkittavaksi. Tulokset ovat nyt nähtävissä – puutteisiin on puututtu ja prosessia on uudistettu. Ilokseni voin huomata, että kuntalaisten ja yrittäjien huoleen on vastattu. 
Mihinkään julkiseen some huuteluun en tässäkään asiassa lähtenyt, vaan vein asiaa sisäisesti eteenpäin. Haluan vielä tässä julkisesti todeta, että kyseessä ei ollut mikään henkilökohtainen hyökkäys viranhaltijoiden työtä kohtaan, vaan tein töitä sillä mandaatilla, jonka äänestäjät minulle olivat antaneet. 

Toivottavasti työni Salon kaupungin eteen saa vielä jatkua. Paljon on ideoita ja ajatuksia ja virtaakin miehessä jäljellä. 

Jarkko Anttila
kaupunginvaltuutettu (sd),
kaupunkikehityslautakunnan jäsen