Heli Granholm: Aluevaalit ovat asukkaille tärkeät

Ajankohtaista,Mielipide


Hämmästyneenä luin Keskustan puoluesihteeri Pirkkalaisen haastattelua lauantain (SSS 27.11) lehdessä. Puoluesihteeri oli oletettavasti kiertämässä Varsinais-Suomea aluevaaleihin liittyen.

Oliko haastattelussa mitään, mikä olisi selkiyttänyt äänestäjien käsitystä siitä, mistä äänestetään, tai mikä olisi motivoinut äänestäjiä käyttämään demokratian suomaa arvokasta äänioikeuttaan?

Pirkkalainen katsoi asiaa puolueensa ja puolue-eliitin näkökulmasta. Hän hahmotteli epävirallista
hyvinvointialueen kärkipäättäjien kastia, joka kävisi valtakunnallisesti tärkeää yhteiskunnallista keskustelua.

Hän ohitti aluevaalien merkityksen etappina Keskustan polulla kohti jotain sellaista maakunnallista
hallintorakennelmaa, jolle ei ole olemassa laajempaa poliittista tukea.

Otettakoon tässä huomioon, että Sotea puuhattiin useamman hallituksen toimesta viitisentoista vuotta, ennen kuin päästiinnykytilanteeseen, jossa hyvinvointialueet todellisuudessa muodostetaan, puutteineen päivineen.

Aluevaalit ovat asukkaille erittäin tärkeät vaalit, koska niissä valitaan päättäjät sosiaali-, terveys- ja
pelastustoimelle. Kyse on palveluista, joita jokainen asukas tarvitsee jossain vaiheessa elämäänsä.

Aluevaalit eivät ole ponnahduslauta eduskuntavaaleihin, vaan tarkoitettu niille, jotka ovat valmiit
käyttämään aikaansa, osaamistaan ja ymmärrystään parhaansa mukaan, parhaan mahdollisen palvelun
toteuttamiseksi.

Sosialidemokraateille aluevaalien merkityksen kärjessä on se, että ihmiset saavat oikea-aikaisesti ja läheltä
tarvitsemansa palvelun, ja että työntekijöiden rooli nähdään koko inhimillisessä merkityksessään heidän
jaksamisestaan ja motivaatiostaan huolehtien.

Kirjoittaja on salolainen aluevaaliehdokas ja eläkkeellä oleva psykiatrian erikoislääkäri.