Jokinen: Pidetään huolta meidän lapsista

Ajankohtaista,Mielipide

Suomalainen koulutus on laadukasta ja sitä tarjotaan Salossakin hyvin erilaisissa kouluissa. Salossa opetusta annetaan enemmän kuin lain vaatima minimituntimäärä. Nämä muutamat tunnit ovat lasten kannalta erittäin tärkeitä. Ne tukevat pienten koululaisten tulevaa koulupolkua. Myös tulevaisuudessa näistä muutamasta tunnista tulee pitää kiinni.

Niin paikallisissa keskusteluissa kuin myös valtakunnan tasolla on nostettu esiin tunnetaidot ja niiden opettaminen. Salossa jokaisesta koulussa löytyy tunnetaitomateriaaleja. Näitä materiaaleja tulisi hyödyntää aktiivisesti, ja löydettyjä hyviä käytänteitä tulisi aktiivisesti viedä kaikkien Salon koulujen arkeen. Olisiko mahdollista luoda jokaisessa koulussa samalla sapluunalla toimiva malli – Salon malli?

Tunnetaitojen opettaminen kaikilla luokka-asteilla on erittäin tärkeä avain koulukiusaamisen vähentämiseen. Meidän pitää saada kaikki lapset näkemään, että he ovat arvokkaita juuri sellaisina kuin ovat. Meidän, koti ja koulu yhdessä, tulisi opettaa suvaitsevaisuutta ja toisen arvostamista. Itsensä arvostaminen avaa oven toisen kunnioittamiseen ja arvostamiseen.

Pidetään huolta meidän lapsista. Tarjotaan heille turvallinen oppimisympäristö ja laadukas opetus.

Kirsi-Maria Jokinen
opetuslautakunnan 1.vpj