Katse seinistä vanhuspalveluiden laatuun

Ajankohtaista,Mielipide

Satu Parttimaa, Heikki Liede ja Marjatta Hyttinen kirjoittavat (SSS 3.6.2021) Salon kaupungin vanhuspalveluiden tilaratkaisuista.

Olemme yhtä mieltä siitä, että on hienoa, että asia on vihdoin edennyt. Toimialajohtaja Anneli Pahta toi ajatuksen senioritalosta luottamushenkilöille kaupunginhallituksen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan yhteisessä iltakoulussa. Tähän ajatukseen oli helppo tarttua, sillä se oli juuri sitä, mitä Salon vanhuspalvelut tarvitsevat – monimuotoista ja turvallista asumista. On tärkeää, että vanhuspalveluihin liittyvät ratkaisut tehdään perusteellisen valmistelun ja vaikutustenarviointien kautta.

Senioritalo on pidempiaikainen projekti, eikä ratkaise akuuttia paikkapulaa, joka meillä Salossa on olemassa. Sen vuoksi esitetiin myös uutta 30-paikkaista tehostetun palveluasumisen yksikköä akuuttia tilannetta paikkaamaan. Tällaista yksikköä on yritetty saada Saloon koko tämä valtuustokausi, mutta kahdesta valtuuston päätöksestä huolimatta asia ei ole sosiaali- ja terveyslautakunnassa edennyt.

Sen sijaan viime vuosina vanhuspalveluita on kiireen varjolla yksityistetty kiihtyvää tahtia ja yksityisiä vastaavia rakennuksia valmistunut Saloon ainakin kuusi. Väistämättä syntyy ajatus, että omaa yksikköä on jarrutettu kokoomuksen johdolla juuri siksi, että yksityisen tuotannon roolia saadaan merkittävästi suurennettua. Jos jarrutusta ei olisi tapahtunut, olisi tämä omakin yksikkö jo olemassa.

Salon SDP on linjannut seuraavan valtuustokauden tavoiteohjelmassaan, että palvelut pitää tuottaa pääosin kaupungin omana työnä. Onneksi nyt tehty uusi esitys tukee tätä tavoitetta, eikä palvelutuotannon osalta esitetä yksityistämistä. Kaupungin oma tuotanto on laadukasta ja hyvää.

Nyt kun tilaratkaisussa olemme vihdoin päässeet suhteellisen yksituumaiseen linjaukseen, on aika keskittyä turvaamaan vanhuspalveluiden laatu huolehtimalla riittävästä mitoituksesta ja ammattitaitoisen ja pätevän työvoiman saannista, joka tulee olemaan kaupungille haaste. Jo nyt on nähtävissä, että työvoimaa on vaikea saada, varsinkin sijaisuuksiin. Tätä ongelmaa ratkaisemaan olisi syytä kasvattaa vanhuspalveluiden sijaispoolia, jossa kiertävät sijaiset palkataan kaupungin palkkalistoille vakituiseen työsuhteeseen.

Asianmukaiset tilat, pätevä, pysyvä ja riittävä henkilöstö ovat ne elementit, joilla voimme turvata ikäihmisille laadukkaan hoivan ja turvallisen vanhuuden.

Saija Karnisto-Toivonen
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja (sd.)
Saku Nikkanen
Kaupunginhallituksen jäsen (sd.)
Simo Vesa
Kaupunginhallituksen jäsen (sd.)
Leena Ahonen-Ojala
Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja (sd.)