Saku Nikkasen vappupuhe Salossa

Ajankohtaista,Mielipide

Hyvät salolaiset vapun juhlijat!

On etuoikeus päästä pitämään vappupuhe kotipaikkakunnallaan uutena kansanedustajana. Kiitokset siitä kuuluvat teille, että kävitte sankoin joukoin antamassa tukenne vaaliuurnilla. Kiitos kuuluu vaalityössä mukana olleille uupumattomasta työstä ja kaikille teille äänestäjilleni. Kiitos.

Alku kansanedustajan työssä on ollut aika haipakkaa. Uusia asioita on tullut eteen päivittäin ja rutiinit on omaksuttava heti.

Hallitustunnusteluista ollaan nyt siirtymässä hallitusneuvotteluvaiheeseen. Konservatiivista perusporvarihallitusta näyttää vahvimmin olevan tarjolla. Rinteen – Marinin hallitusten avarakatseinen, eteenpäin ja tulevaisuuteen katsova linja on vaarassa vaihtua taantumukselliseen leikkauslistojen politiikkaan.

Samalla fokus siirretään edellisen hallituksen tekemisiin ja syyttelyyn. Niistä etsitään oikeutusta rajulle talouden äkkikäännökselle, josta eivät edes taloustieteilijät ole yksimielisiä. On käsittämätöntä miten yksi ministeriö voi tehdä itsestään osapuolen eduskuntavaalitaisteluun. Valtiovarainministeriön virkamiehistä näyttää tulleen kokoomuksen puolueosasto ja poliittisen suunnittelun osasto. Sekä oikeistohallituksen aisankannattaja.

Siihen linjaan ei istu edellisen hallituksen saavutusten, myös talouden mittareilla mitaten, arvostaminen ja arvottaminen. Sosialidemokraattijohtoisen hallituksen aikana päästiin 75 prosentin työllisyystavoitteeseen ja esim. verotulot kasvoivat kuudella miljardilla viime vuonna. Se on hyvä näyttö hallitusvastuun kannosta ihmisten parhaaksi ja heikomman puolella. Todennäköisesti tämä saavutus tulee kuitenkin hautautumaan historian kirjoituksessa meitä kaikkia riepotelleen koronaviruksen aiheuttaman pandemian jalkoihin sekä edelleen riivaavan ja epävarmuutta luovan Venäjän hyökkäyssotaan itsenäisen Ukrainan maaperällä.

Hyvät kuulijat, juhlaväki!

Vakaa ja tasapainoinen Suomi syntyy osaavista ja hyvinvoivista kansalaisista. Rinteen – Marinin hallitusten teot varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuden laajentamisiksi ovat historiallisia investointeja tulevaisuuteen, toimia, jotka maksavat itsensä takaisin monin kerroin.

Yhden suuren huolen haluan nostaa esiin juhlasta huolimatta. Se on liikkumattomuuden pommi. Liikkumattomuuden kriisi on totta kaikissa ikäluokissa. Sen taklaaminen on aloitettava välittömästi määrätietoisin toimin ja interventioin. Terveyden edistäminen on välttämätöntä, että jaksetaan töissä ja pysytään työelämässä. Liikkumisessa passivoituneilla on osoitettu selvä yhteys töissä jaksamiseen. Hyvällä fyysisellä kunnolla on yhteys mielen hyvinvointiin, tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin, sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyyn, painonhallintaan ym. ym. Liikunnasta muodostuu myös osa yhtälöön, jolla oikeasti saadaan pysyviä vaikutuksia sote-menojen laskuun.

Nämä liikunnan myönteiset vaikutukset, kun saisi puristettua lääkekapseliksi se olisi ylivertainen ihmelääke, jota kukaan ei uskoisi olevan olemassakaan. Uskokaa pois hyvä yleisö, se on olemassa.

Me kaikki tiedämme kuinka vaikeaa on ihmisen käyttäytymisen muuttaminen, siihen ei pysty edes VM:n virkamiehen taikakäsky. Kuitenkin tiedetään jo paljon, miten pysyviä tuloksia saadaan aikaiseksi – ne on vain otettava ennakkoluulottomasti käyttöön sekä osoitettava niille riittävät resurssit. Nyt on korkea aika investoida ihmisiin!

Hyvät ystävät ja kanssakulkijat!

Olen huolestuneena seurannut eriarvoisuuden tunteen kasvua, syrjäytymistä ja alati kasvavaa luokkajakoa yhteiskunnassamme. Energiakriisi ja laukkaava inflaatio horjuttaa monen kotitalouden toimeentuloa tässä maassa.  Tällaisten ilmiöiden kasvu ei voi olla vaikuttamatta arjenturvallisuuteen, koettuun sisäiseen turvallisuuteemme. Meidän tulee myös muistaa, että liikkeellä saattaa olla Suomen ulkopuolisia tahoja, jotka haluavat tätä ilmiötä kasvattaa palvelemaan omia tarkoitusperiään. Luottamus viranomaisiin ja demokraattiseen järjestelmäämme, hyvinvointivaltioomme tulee säilyä vahvana. Siksi uusi hallitus on paljon vartijana, jolta toivon järkeä ja koeteltua kansalaiskuntoa ja vähemmän perusteetonta ihmisryhmiin kohdistuvaa ja maalittavaa some-propagandaa. Petteri Orpo on paljon vartijana ja toivon hänelle ratkaisuissaan aidosti harkintaa ja malttia.

Hyvät salolaiset!

Muutama sana meidän paikallisista asioistamme näin lopuksi. Salolla on uusi strategia ja hyvinvointialueet ovat aloittaneet. Eletään uutta ajanjaksoa. Päämääränä on entistä vahvempaan elinkeino- ja elinvoimapolitiikkaan tähtäävä linja. Salon talous on ollut jo useamman vuoden positiivisella tolalla. Se antaa selkänojan, mahdollisuuden panostuksiin asukkaiden ja elinkeinoelämän näkökulmasta. Pöydällä on vasta hyväksytty strategia, jonka pohjalta meidän on hyvä laatia toimenpiteet, joilla Salosta saadaan elinvoimaisempi ja vetovoimaisempi kaupunki, joka huomataan koko maassa. Huomioitavaa on myös, että uudessa kaupungin tehtäväkentässä vapaa-ajan palvelut nousevat suurempaan rooliin ja keskustelu esim. kulttuuripalveluiden kehittämisestä on käynyt kiivaana. Vapaa-aikasektorilla on paljon huomiota vaativia kehittämis- ja investointitoimia ja sekin on ääneen myönnettävä, että kulttuuripalvelut tarvitsevat nyt myös panostuksia. Rapistumaan päässyt kaupunkikuvamme tarvitsee niin ikään parannusta. Tässä kaivataan erityisesti kaupungilta mahdollistavampaa roolia. Uskon, että ainakin tähän on löydettävissä yhteinen poliittinen tahtotila – nyt on poliittisten päätösten aika valita millä toimilla ja millä aikataululla alamme toimia toteuttaa. Muistettava on myös suuri mahdollisuus, kun TE-palvelut siirtyvät vuoden 2025 alusta kuntiin.

Helppoja aikoja ei ole luvassa meille salolaisille kuin koko Suomen valtiollekaan. Tuhkan ripotteluun itsensä päälle ei ole kuitenkaan aihetta, koska se luo helposti itseään toteuttavan mallin ja käyttäytymiskaavan. Ripaus toivoa, sopiva annos optimismia ja reilusti rohkeutta. Niitä ominaisuuksia tarvitsemme! Niillä ominaisuuksilla menestymme myös jatkossa niin Suomessa kuin Salossakin!

Hyvää ja rauhallista vappua 2023 kaikille!