SDP:n valtuustoryhmän vetoomus kaavoituksen resurssien lisäämiseksi

Ajankohtaista,Aloite,Tiedote


Salon SDP:n valtuustoryhmä on huolissaan kaupungin kaavoituksen resursseista ja on lähettänyt alla olevan vetoomuksen kaupungin viranhaltijajohtoon vs. kaupunginjohtaja Korhoselle ja kaupunkikehitysjohtaja Mannervedelle. Ryhmämme näkee, että kaavoituksen mahdolliset uudet resurssitarpeet pitää päättä valmistelun kautta.

Kaavoitus on olennainen osa kunnan elinvoimapolitiikkaa ja kannamme valtuustoryhmänä huolta kaupungin kaavoituksen resurssien riittävyydestä. Moni yksittäinen kaavoitushanke on ollut vireillä jo pitkään, jääden kiireellisempien hankkeiden alle.

Kaupungin vaikean taloustilanteen vuoksi kaavoituksenkin resurssit ovat olleet niukat, eikä kaikkia virkoja ole eläköitymisten myötä täytetty, vaan tehtävät on jaettu olemassa olevan henkilöstön kesken. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa on selkeästi havaittavissa resurssivajetta ja kaavoitusta ei ehditä tekemään siinä aikataulussa kuin elinvoimanäkökulmasta olisi tarpeellista.

SDP:n valtuustoryhmä vetoaa kaupungin johtaviin viranhaltijoihin kaavoituksen resurssien nostamiseksi. Tässä yhteydessä tulee tutkia myös se, onko kaavoituksen nykyinen johtaminen paras mahdollinen malli vai tulisiko tehdä muutoksia.

Resurssia voidaan lisätä joko panostamalla omaan lisähenkilöstöön tai lisäämällä ostopalvelua. Ostopalvelun käyttö on erityisen perusteltua nopeissa kaavahankkeissa, jotka uhkaavat siirtää laajempien kaavakokonaisuuksien aikatauluja. On tärkeää, että kaavoituksen nopeuttamiseksi tehdään erilaisia toimia.

Kaavoituksen lisäresurssiin liittyvät määräraha ja henkilöstölisäykset tulee tuoda päätöksentekoon vuoden 2023 budjetin yhteydessä.

Lisätiedot:

Saija Karnisto-Toivonen
valtuustoryhmän puheenjohtaja
+358 45 630 9253