Ajankohtaista

Salon Työväenyhdistyksen stipendien haku on auki!

Salon Sosialidemokraattisen Työväenyhdistyksen 100-vuotisjuhlarahastosta jaetaan vuonna 2021 1000 euron arvosta stipendejä tukemaan lasten ja nuorten harrastamista sekä toisen asteen opintoja. Harrastus voi löytyä monipuolisesti kulttuurin, tieteen, taiteen tai urheilun saralta. Stipendin saajan on oltava aktiivinen harrastaja, mutta menestys ei ole…
Lue lisää

Salon SDP:n LUOTTAMUSHENKILÖVALINNAT TEHTY

6.8.2021 Salon SDP:n kunnallisjärjestön luottamushenkilövalinnat on tehty, SDP ehdottaa keskustan osayleiskaavan avaamista Salon SDP:n edustajisto on kokouksessaan päättänyt järjestön ehdokkaista Salon kaupungin luottamustoimiin kaudelle 2021-25. Kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Saku Nikkasta (varajäsen Kaisa Palohonka) ja jäseniksi Leena Ahonen-Ojalaa (varajäsen Piia Keto-oja)…
Lue lisää

Katse seinistä vanhuspalveluiden laatuun

Satu Parttimaa, Heikki Liede ja Marjatta Hyttinen kirjoittavat (SSS 3.6.2021) Salon kaupungin vanhuspalveluiden tilaratkaisuista. Olemme yhtä mieltä siitä, että on hienoa, että asia on vihdoin edennyt. Toimialajohtaja Anneli Pahta toi ajatuksen senioritalosta luottamushenkilöille kaupunginhallituksen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan yhteisessä iltakoulussa.…
Lue lisää

Koli: Säästöjä, säästöjä – mutta mistä?

Seuraavat neljä vuotta kuntapäättäjämme ovat haasteellisten aikojen edessä. Varmaa on nimittäin se, että vaikeilta päätöksiltä ei tule tulevakaan kaupunginvaltuusto säästymään. Niin korona ja siitä seuraavat jälkitoimet, Salon väestörakenteen muutos, ilmastonmuutos kuin moni muukin tekijä tulevat vaikuttamaan kuntaamme ja erityisesti sen…
Lue lisää

Jokinen: Pidetään huolta meidän lapsista

Suomalainen koulutus on laadukasta ja sitä tarjotaan Salossakin hyvin erilaisissa kouluissa. Salossa opetusta annetaan enemmän kuin lain vaatima minimituntimäärä. Nämä muutamat tunnit ovat lasten kannalta erittäin tärkeitä. Ne tukevat pienten koululaisten tulevaa koulupolkua. Myös tulevaisuudessa näistä muutamasta tunnista tulee pitää…
Lue lisää

Anttila: Valtuutetun tehtävä on kuunnella asukkaita

Kolmen Salon kaupunginvaltuuston kauden jälkeen, juuri ennen tulevia uusia vaaleja, on hyvä harrastaa itsetutkiskelua.Miten on onnistunut viemään asioita eteenpäin ja minkälaista muutosta on saanut aikaan?  Valitettavasti olen saanut huomata, että monesti asiat poliittisessa päätöksenteossa menevät hyvin hitaasti eteenpäin.Kuluneen kolmen valtuustokauden…
Lue lisää

Paassilta: Hyvinvoiva Salo on ikäystävällinen

Salon kaupungin asukkaista lähes kolmannes on yli 65-vuotiaita. Tämä tulisi ottaahuomioon kaikessa kaupungin toiminnassa. Kaupungin päättäjien tulee kiinnittäähuomiota avun ja palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen, näin erityisestiikäihmisille tärkeissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Palveluja tuleekehittää siten, että myös haja-asutusalueilla asuvien tarpeisiin vastataan…
Lue lisää

Kalevo: Älkää sitoko uusien päättäjien käsiä

SSS 11.3.2021 Kirjoitti Tero Nissisen haastattelu ” Vanhan porukan pitää viedä eteenpäin ja mitkä linjaukset jätetään uudelle hallinnolle.-Mieleen tulee 4-5 teemaa joista voidaan joutua linjaamaan jo keväällä, Nissinen Sanoo. Luettelossa ovat ensi vuoden budjettiraami, kehitysvammaisten- ja vanhusten yhteisen hoivakodin edistäminen,…
Lue lisää

Karnisto-Toivonen: Vanhuspalveluiden keskiöön hyvä hoiva ja toimivat palvelut

Heikki Liede ja Juhani Nummentalo esittävät (SSS 23.3) välimuotoisen asumisen ratkaisuja yhdeksi keinoksi liennyttää painetta vanhuspalveluiden kasvavan palvelutarpeen edessä. Tämä on tuettava ajatus ja auttaa osaltaan turvaamaan hoivahenkilöstön riittävyyttä. Pätevän henkilöstön riittävyys on tulevaisuudessa todellinen haaste, kun palveluiden tarve kasvaa…
Lue lisää

Parttimaa: Toimintatapojen muuttamisella kohti tasapainoista taloutta

Salon kaupungissa on tehty menneen valtuustokauden aikana runsaasti toimenpiteitä, jotka ovat nostaneet kaupungin uudelle aikakaudelle. IoT Campus on kaiken negatiivisen huomion jälkeen noussut Salon kaupungin merkkipaluuksi ja uuden tulevaisuuden keulakuvaksi. Kaupungin talouteen liittyvät päätökset on jatkossa kyettävä tekemään siten, että…
Lue lisää