Ajankohtaista

Jokinen: Pidetään huolta meidän lapsista

Suomalainen koulutus on laadukasta ja sitä tarjotaan Salossakin hyvin erilaisissa kouluissa. Salossa opetusta annetaan enemmän kuin lain vaatima minimituntimäärä. Nämä muutamat tunnit ovat lasten kannalta erittäin tärkeitä. Ne tukevat pienten koululaisten tulevaa koulupolkua. Myös tulevaisuudessa näistä muutamasta tunnista tulee pitää…
Lue lisää

Anttila: Valtuutetun tehtävä on kuunnella asukkaita

Kolmen Salon kaupunginvaltuuston kauden jälkeen, juuri ennen tulevia uusia vaaleja, on hyvä harrastaa itsetutkiskelua.Miten on onnistunut viemään asioita eteenpäin ja minkälaista muutosta on saanut aikaan?  Valitettavasti olen saanut huomata, että monesti asiat poliittisessa päätöksenteossa menevät hyvin hitaasti eteenpäin.Kuluneen kolmen valtuustokauden…
Lue lisää

Paassilta: Hyvinvoiva Salo on ikäystävällinen

Salon kaupungin asukkaista lähes kolmannes on yli 65-vuotiaita. Tämä tulisi ottaahuomioon kaikessa kaupungin toiminnassa. Kaupungin päättäjien tulee kiinnittäähuomiota avun ja palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen, näin erityisestiikäihmisille tärkeissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Palveluja tuleekehittää siten, että myös haja-asutusalueilla asuvien tarpeisiin vastataan…
Lue lisää

Kalevo: Älkää sitoko uusien päättäjien käsiä

SSS 11.3.2021 Kirjoitti Tero Nissisen haastattelu ” Vanhan porukan pitää viedä eteenpäin ja mitkä linjaukset jätetään uudelle hallinnolle.-Mieleen tulee 4-5 teemaa joista voidaan joutua linjaamaan jo keväällä, Nissinen Sanoo. Luettelossa ovat ensi vuoden budjettiraami, kehitysvammaisten- ja vanhusten yhteisen hoivakodin edistäminen,…
Lue lisää

Karnisto-Toivonen: Vanhuspalveluiden keskiöön hyvä hoiva ja toimivat palvelut

Heikki Liede ja Juhani Nummentalo esittävät (SSS 23.3) välimuotoisen asumisen ratkaisuja yhdeksi keinoksi liennyttää painetta vanhuspalveluiden kasvavan palvelutarpeen edessä. Tämä on tuettava ajatus ja auttaa osaltaan turvaamaan hoivahenkilöstön riittävyyttä. Pätevän henkilöstön riittävyys on tulevaisuudessa todellinen haaste, kun palveluiden tarve kasvaa…
Lue lisää

Parttimaa: Toimintatapojen muuttamisella kohti tasapainoista taloutta

Salon kaupungissa on tehty menneen valtuustokauden aikana runsaasti toimenpiteitä, jotka ovat nostaneet kaupungin uudelle aikakaudelle. IoT Campus on kaiken negatiivisen huomion jälkeen noussut Salon kaupungin merkkipaluuksi ja uuden tulevaisuuden keulakuvaksi. Kaupungin talouteen liittyvät päätökset on jatkossa kyettävä tekemään siten, että…
Lue lisää

Paassilta: Hyvinvoiva kunta on ikäystävällinen

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry kannustaa kaikkia kuntia ikäystävällisyyteen ja ottamaan kaikessa toiminnassaan huomioon väestön ikääntymisen ja sen tuomat haasteet. Hyvinvoiva kunta huolehtii myös ikääntyneiden asukkaidensa hyvinvoinnista ja terveydestä niin palveluissa, asumisessa, kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksissa kuin myös elinympäristössä. Kunnissa tulee kiinnittää huomiota…
Lue lisää

Sohlman: Vastuu lapsista ja nuorista on koko yhteiskunnan asia

Elina Suonio-Peltosalo (kok) kirjoitti ansiokkaasti SSS 24.2. rakkauden ja rajojen merkityksestä lasten kasvatuksessa. Olen monista asioista samaa mieltä, joskin keskeinen viesti mielestäni kuuluu siten, ettei yksikään lapsi syntyessään ole paha, epäempaattinen tai vilpillinen. Lasta ei erityisesti tarvitse ohjata kohti oikeudenmukaisuutta…
Lue lisää

Ahonen-Ojala: Hyvä Salo rakennetaan pitämällä huolta jokaisesta kuntalaisesta

Sote-uudistuksen myötä kunnan tehtävät tulevat tulevaisuudessa muuttumaan. Kunnan päätettäväksi jää edelleen monia tehtäviä, joilla on vaikutus kuntalaisten arkeen. Isoon rooliin nousevat varhaiskasvatuksen, koulutuksen, kaupunkisuunnittelun ja elinkeinopolitiikan ohella myös vapaa-ajanpalvelut, jotka vaikuttavat jokaisen kuntalaisen arkeen tavalla tai toisella. Hyvinvointi- ja terveyserojen…
Lue lisää

Karnisto-Toivonen ja Ahonen-Ojala: Pitkäjänteinen työ elinkeinopolitiikassa näkyy

Elinkeinoelämän keskusliitto julkaisi torstaina 11.2 Kuntarankingin, jossa Salon seutukunta nousi hienosti kolmannelle sijalle. Salon kaupunki pitää yksittäisenä kaupunkina kolmatta sijaa suurten kaupunkien joukossa. Yritysten tyytyväisyys oli parantunut kaikilla mittareilla. Kahden vuoden välein toteutettava Kuntaranking mittaa alueiden elinvoimaisuutta yritystoiminnan kannalta.  Salon…
Lue lisää