Aloite

SDP:n valtuustoryhmän vetoomus kaavoituksen resurssien lisäämiseksi

Salon SDP:n valtuustoryhmä on huolissaan kaupungin kaavoituksen resursseista ja on lähettänyt alla olevan vetoomuksen kaupungin viranhaltijajohtoon vs. kaupunginjohtaja Korhoselle ja kaupunkikehitysjohtaja Mannervedelle. Ryhmämme näkee, että kaavoituksen mahdolliset uudet resurssitarpeet pitää päättä valmistelun kautta. Kaavoitus on olennainen osa kunnan elinvoimapolitiikkaa ja…
Lue lisää

Kuntalaisaloite: Matkalipputuki mielenterveyskuntoutujille

Me allekirjoittaneet olemme tehneet kuntalaisaloitteen matkarahan maksamisesta mielenterveyskuntoutujille kuntouttavassa työtoiminnassa. Mielenterveyskuntoutujile maksetaan kuntouttavaan työtoimintaanosallistuessa n.10e/päivä ja siitä 4,5e/päivä kuluu työpäivänaikana ruokailuun. Salon paikallisliikenne Paikun edestakainenmatka maksaa 6,60e/päivä. Matkakustannukset vievät työpäivän pienen ansion miinukselle. Siksi esitämme, että Salon kaupunki ottaa käyttöön mielenterveys-kuntoutujien lipputuen,…
Lue lisää

Valtuustoaloite: SDP:n valtuustoryhmä esittää digiosaamisen ja koodauksen erikoisluokkaa

Aloite: Koodauksen ja ohjelmisto-osaamisen erikoisluokka Salon perusopetukseen ”Suomen tulevaisuuden menestys on koodaajien ja ohjelmisto-osaajien käsissä. Siksi on hälyttävää, että Suomessa on kasvava koodaripula. Yksin Suomen ohjelmistoalalla osaavien koodaajien vaje kasvaa tuhansilla joka vuosi. Nyt välitön koodaajatarve on 7 000–9 000 osaajaa. Toisaalta…
Lue lisää

Valtuustoaloite maksuttoman ehkäisyn käyttöönottamiseksi alle 25-vuotiaille Salon kaupungissa

SDP:n ryhmän johdolla jätettiin eilen valtuustoaloite maksuttoman ehkäisyn käyttöönottamiseksi alle 25-vuotiaille Salon kaupungissa. Kiitos aloitetta tukeneille, toivotaan myönteistä lopputulosta! ”Väestöliiton kuntavaaliohjelmassa 2017 oli yhtenä tavoitteena, että Suomen kunnissa olisi käytössä maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille. Useat kaupungit ja kunnat ovatkin tähän…
Lue lisää

Aloite maksuttomasta varhaiskasvatuksesta

Lapsiperheet ovat nousseet loppukesän aikana julkisen keskustelun yhdeksi kärkiteemaksi. Monet miettivät, miten lapsiperheiden arkea voitaisiin helpottaa. SDP:n kärkiteema perhepolitiikassa on mahdollistaa laadukas varhaiskasvatus kaikille. Se on paras tapa turvata kaikille hyvät eväät elämän rakentamiselle. Sillä pystytään vähentämään koulutuksen ja köyhyyden…
Lue lisää

Aloite lasten ja nuorten palveluiden organisaation selvittämisestä

Eilen 25.1 valtuustossa jätettiin aloite lasten ja nuorten palveluiden organisaation selvittämisestä sekä uuden viran perustamisesta. Aloitteen allekirjoitti kaikkiaan 29 valtuutettua: koko SDP:n, Vihreiden, Vasemmisto ja KD:n ryhmät, valtaosa Kokoomuksesta, kaksi Perussuomalaista sekä ryhmät Halkilahti ja Sinervo. SDP:n ryhmä näkee, ettei…
Lue lisää

Aloitteet sosiaalisen yrityksen perustamisesta sekä työllistämisen palvelusetelistä

SDP jätti tänään Vasemmiston ja Vihreiden tuella kaksi aloitetta 16.11 kaupunginvaltuuston kokouksessa. Aloite Salon kaupungin omistaman sosiaalisen yrityksen perustamiseen Sosiaalinen yritys toimii kuin mikä tahansa yritys lukuun ottamatta sen harjoittamaa vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien henkilöiden työllistämistoimintaa ja siihen liittyviä erityisiä tukitoimia.…
Lue lisää