Mielipide

Karnisto-Toivonen: Vanhuspalveluiden keskiöön hyvä hoiva ja toimivat palvelut

Heikki Liede ja Juhani Nummentalo esittävät (SSS 23.3) välimuotoisen asumisen ratkaisuja yhdeksi keinoksi liennyttää painetta vanhuspalveluiden kasvavan palvelutarpeen edessä. Tämä on tuettava ajatus ja auttaa osaltaan turvaamaan hoivahenkilöstön riittävyyttä. Pätevän henkilöstön riittävyys on tulevaisuudessa todellinen haaste, kun palveluiden tarve kasvaa…
Lue lisää

Parttimaa: Toimintatapojen muuttamisella kohti tasapainoista taloutta

Salon kaupungissa on tehty menneen valtuustokauden aikana runsaasti toimenpiteitä, jotka ovat nostaneet kaupungin uudelle aikakaudelle. IoT Campus on kaiken negatiivisen huomion jälkeen noussut Salon kaupungin merkkipaluuksi ja uuden tulevaisuuden keulakuvaksi. Kaupungin talouteen liittyvät päätökset on jatkossa kyettävä tekemään siten, että…
Lue lisää

Paassilta: Hyvinvoiva kunta on ikäystävällinen

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry kannustaa kaikkia kuntia ikäystävällisyyteen ja ottamaan kaikessa toiminnassaan huomioon väestön ikääntymisen ja sen tuomat haasteet. Hyvinvoiva kunta huolehtii myös ikääntyneiden asukkaidensa hyvinvoinnista ja terveydestä niin palveluissa, asumisessa, kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksissa kuin myös elinympäristössä. Kunnissa tulee kiinnittää huomiota…
Lue lisää

Sohlman: Vastuu lapsista ja nuorista on koko yhteiskunnan asia

Elina Suonio-Peltosalo (kok) kirjoitti ansiokkaasti SSS 24.2. rakkauden ja rajojen merkityksestä lasten kasvatuksessa. Olen monista asioista samaa mieltä, joskin keskeinen viesti mielestäni kuuluu siten, ettei yksikään lapsi syntyessään ole paha, epäempaattinen tai vilpillinen. Lasta ei erityisesti tarvitse ohjata kohti oikeudenmukaisuutta…
Lue lisää

Ahonen-Ojala: Hyvä Salo rakennetaan pitämällä huolta jokaisesta kuntalaisesta

Sote-uudistuksen myötä kunnan tehtävät tulevat tulevaisuudessa muuttumaan. Kunnan päätettäväksi jää edelleen monia tehtäviä, joilla on vaikutus kuntalaisten arkeen. Isoon rooliin nousevat varhaiskasvatuksen, koulutuksen, kaupunkisuunnittelun ja elinkeinopolitiikan ohella myös vapaa-ajanpalvelut, jotka vaikuttavat jokaisen kuntalaisen arkeen tavalla tai toisella. Hyvinvointi- ja terveyserojen…
Lue lisää

Karnisto-Toivonen ja Ahonen-Ojala: Pitkäjänteinen työ elinkeinopolitiikassa näkyy

Elinkeinoelämän keskusliitto julkaisi torstaina 11.2 Kuntarankingin, jossa Salon seutukunta nousi hienosti kolmannelle sijalle. Salon kaupunki pitää yksittäisenä kaupunkina kolmatta sijaa suurten kaupunkien joukossa. Yritysten tyytyväisyys oli parantunut kaikilla mittareilla. Kahden vuoden välein toteutettava Kuntaranking mittaa alueiden elinvoimaisuutta yritystoiminnan kannalta.  Salon…
Lue lisää

Paassilta: Terveydenhuollon maksukatot remonttiin

Monelle pienituloiselle pitkäaikaissairaalle tammikuu on kohtuuttoman kallis kuukausi. Terveydenhuollon maksukatot eli lääke-, matka- ja asiakasmaksujen enimmäismäärät nollaantuvat vuodenvaihteessa. Kaikkien maksujen kerryttäminen alkaa siis alusta yhtä aikaa. Pahimmillaan tilanne voi johtaa yhden kuukauden aikana jopa yli 1 500 euron kuluihin. Suomessa on…
Lue lisää

Kandolin: Lapsen -ja nuoren tarve harrastuksiin on muuttumaton.

”Juha lyöp mailall” oli ensimmäinen kirjoitettu viesti äidilleni.Löysin tämän, kun siivoilin arkistojani. Viestin sisältö kertoo,pikkupojan harrastuksen ja sen tärkeyden. Tätä muistellessa muistuupesäpallon lisäksi kaikki muutkin harrastukset, joita olivat potkupallo,pituushyppy, seiväshyppy ja juokseminen urheilukentän radalla.Kovat olivat touhut ja meno kova. Tänä…
Lue lisää

Jokinen: Oppivelvollisuuden pidentäminen on tulevaisuusinvestointi

Katse rohkeasti tulevaisuuteen Eduskunta on 15.12. hyväksynyt pitkään valmistellun ja hallitusohjelmassa sovitun oppivelvollisuuden laajentamisen koskemaan toisen asteen opetusta. Oppivelvollisuuden pidentämisessä ja maksuttomassa toisessa asteessa on kyse tulevaisuusinvestoinnista: toisesta asteesta tehdään aidosti maksuton, nostetaan suomalaisten koulutusastetta, edistetään nuorten työllistymistä ja turvataan…
Lue lisää

Jokinen: “Haluamme olla rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa?”

Kirsi-Maria Jokisen puhe SDP:n puoluevaltuustossa 14.11.2020 Arvoisa Puheenjohtaja, Hyvät Toverit, Haluan nostaa esille niin tämänhetkisen keskustelukulttuurin kuin tasa-arvon. Me olemme ainutlaatuisia ja yhdenvertaisia. Yksilön vapaus ei saa kuitenkaan polkea muiden oikeuksia. Meillä on oltava rohkeutta sanoa ja etenkin toimia –…
Lue lisää