Mielipide

Alanko: Pidetään huolta myös pelastustoimesta

Tammikuussa pidetään ensimmäiset aluevaalit. Valituksi tulleet valtuutetut saavat päätettäväkseen sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuuden, mutta myös pelastustoimen, joka tuntuu julkisessa keskustelussa hukkuvan soten jalkoihin. Ehkä on niin, että pelastustoimi ei ole kenenkään mielessä niin kauan kuin se toimii ja siihen voi…
Lue lisää

PAASSILTA: TUKEA JA ARVOSTUSTA OMAISHOITAJILLE

Omaishoito on Suomessa olennainen osa sosiaali- ja terveyspalveluita. On valitettavaa, että sen kansantaloudellista merkittävyyttä ei kunnolla tunnisteta. Selvitysten mukaan noin miljoonan suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Tutkimusten mukaan (Keväjärvi ym. 2020) pelkästään iäkkäiden omaishoidon vaihtoehtokustannukset olisivat jopa 3,1 miljardia euroa vuodessa,…
Lue lisää

Karnisto-Toivonen: Tehdään Salosta Suomen paras paikka lapsille ja nuorille

Lasten ja nuorten jaksaminen ja hyvinvointi on puhuttanut viime aikoina paljon. Uutisissa kerrotaan nuorista, jotka päättävät koulunsa vailla kunnollista lukutaitoa ja matematiikkakin tuottaa vaikeuksia. SSS uutisoi 15.12 lehdessä myös nuorten fyysisen kunnon merkittävästä heikkenemisestä, eikä koronapandemia ole lasten ja nuorten…
Lue lisää

Heli Granholm: Aluevaalit ovat asukkaille tärkeät

Hämmästyneenä luin Keskustan puoluesihteeri Pirkkalaisen haastattelua lauantain (SSS 27.11) lehdessä. Puoluesihteeri oli oletettavasti kiertämässä Varsinais-Suomea aluevaaleihin liittyen. Oliko haastattelussa mitään, mikä olisi selkiyttänyt äänestäjien käsitystä siitä, mistä äänestetään, tai mikä olisi motivoinut äänestäjiä käyttämään demokratian suomaa arvokasta äänioikeuttaan? Pirkkalainen katsoi…
Lue lisää

Taimela: pienimpiä eläkkeitä pitää nostaa

Kansanedustajakollegani Kimmo Kiljusen kirjallinen kysymys, jonka itsekin allekirjoitin, on nostanut melkoisen myrskyn vesilasissa. Tämä keskustelualoite pienten eläkkeiden korottamisesta on tyrmätty tylysti ja osin tahallisesti väärinymmärtäen. Väittäisin että jokainen kansanedustaja on käynyt urallaan lukemattomia keskusteluja kansalaisten kanssa eläkkeiden tasosta. Omalla kohdallani…
Lue lisää

Katse seinistä vanhuspalveluiden laatuun

Satu Parttimaa, Heikki Liede ja Marjatta Hyttinen kirjoittavat (SSS 3.6.2021) Salon kaupungin vanhuspalveluiden tilaratkaisuista. Olemme yhtä mieltä siitä, että on hienoa, että asia on vihdoin edennyt. Toimialajohtaja Anneli Pahta toi ajatuksen senioritalosta luottamushenkilöille kaupunginhallituksen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan yhteisessä iltakoulussa.…
Lue lisää

Koli: Säästöjä, säästöjä – mutta mistä?

Seuraavat neljä vuotta kuntapäättäjämme ovat haasteellisten aikojen edessä. Varmaa on nimittäin se, että vaikeilta päätöksiltä ei tule tulevakaan kaupunginvaltuusto säästymään. Niin korona ja siitä seuraavat jälkitoimet, Salon väestörakenteen muutos, ilmastonmuutos kuin moni muukin tekijä tulevat vaikuttamaan kuntaamme ja erityisesti sen…
Lue lisää

Jokinen: Pidetään huolta meidän lapsista

Suomalainen koulutus on laadukasta ja sitä tarjotaan Salossakin hyvin erilaisissa kouluissa. Salossa opetusta annetaan enemmän kuin lain vaatima minimituntimäärä. Nämä muutamat tunnit ovat lasten kannalta erittäin tärkeitä. Ne tukevat pienten koululaisten tulevaa koulupolkua. Myös tulevaisuudessa näistä muutamasta tunnista tulee pitää…
Lue lisää

Anttila: Valtuutetun tehtävä on kuunnella asukkaita

Kolmen Salon kaupunginvaltuuston kauden jälkeen, juuri ennen tulevia uusia vaaleja, on hyvä harrastaa itsetutkiskelua.Miten on onnistunut viemään asioita eteenpäin ja minkälaista muutosta on saanut aikaan?  Valitettavasti olen saanut huomata, että monesti asiat poliittisessa päätöksenteossa menevät hyvin hitaasti eteenpäin.Kuluneen kolmen valtuustokauden…
Lue lisää

Paassilta: Hyvinvoiva Salo on ikäystävällinen

Salon kaupungin asukkaista lähes kolmannes on yli 65-vuotiaita. Tämä tulisi ottaahuomioon kaikessa kaupungin toiminnassa. Kaupungin päättäjien tulee kiinnittäähuomiota avun ja palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen, näin erityisestiikäihmisille tärkeissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Palveluja tuleekehittää siten, että myös haja-asutusalueilla asuvien tarpeisiin vastataan…
Lue lisää