HISTORIA

Salon Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys on noin 300 jäsenen aktiivinen puolueosasto, jonka toimitilat löytyvät Salon keskustasta Työväentalolta. Yhdistys on toiminut salolaisten parhaaksi vuodesta jo 1891.

Yhdistyksen toimintaa johtaa vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa valittava johtokunta. Yhdistyksen puheenjohtajana 2020 toimii Satu Parttimaa.

Puolueosaston kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia asioita niin valtakunnan kuin kaupunginkin politiikassa. Yhdistys kannustaa jäseniään osallistumaan aktiivisesti avoimiin valtuustoryhmän avoimiin -kokouksiin.

Yhdistys järjestää jäsenilleen myös muuta aktiviitettia, joista vuotuinen Rantapirtin saunailta on muodostunut perinteeksi. Lisäksi järjestämme seminaareja, retkiä ja vapaamuotoisempia tapahtumia.

Yhdistys tekee aktiivista yhteistyötä Salon Demarinuorten ja Wanhojen Tovereiden kanssa.