HISTORIA

Salon Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys on noin 300 jäsenen aktiivinen puolueosasto, jonka toimitilat löytyvät Salon keskustasta Työväentalolta. Yhdistys on toiminut salolaisten parhaaksi vuodesta jo 1891 eli 2021 on yhdistyksen 130-vuotis juhlavuosi.

Yhdistyksen toimintaa johtaa vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa valittava johtokunta. Yhdistyksen puheenjohtajana 2021 toimii Leena Ahonen-Ojala.

Puolueosaston kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia asioita niin valtakunnan kuin kaupunginkin politiikassa. Yhdistys kannustaa jäseniään osallistumaan aktiivisesti avoimiin valtuustoryhmän avoimiin -kokouksiin.

Yhdistys järjestää jäsenilleen myös muuta aktiviitettia, joista vuotuinen Rantapirtin saunailta on muodostunut perinteeksi. Lisäksi järjestämme seminaareja, retkiä ja vapaamuotoisempia tapahtumia.

Yhdistys tekee aktiivista yhteistyötä Salon Demarinuorten ja Wanhojen Tovereiden kanssa.