Alanko: Pidetään huolta myös pelastustoimesta

Ajankohtaista,Mielipide


Tammikuussa pidetään ensimmäiset aluevaalit. Valituksi tulleet valtuutetut saavat päätettäväkseen sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuuden, mutta myös pelastustoimen, joka tuntuu julkisessa keskustelussa hukkuvan soten jalkoihin.


Ehkä on niin, että pelastustoimi ei ole kenenkään mielessä niin kauan kuin se toimii ja siihen voi luottaa. Siksi siitä on keskusteltukin verraten vähän. Toisaalta pelastustoimi on jo nyt maakunnallisesti järjestetty, ammatti– ja vapaapalokuntien hyvin toimiva organisaatio.

Pelastustoimelle uudistus on mahdollisuus, jolla valtakunnallisesti pystytään luomaan tasa-arvoisempia palveluita kaikille Suomalaisille, ja näin takaamaan asianmukainen palo- ja pelastustoimi kaikkialla. Kuitenkin myös pelastustoimesta on uudistuksen kynnyksellä haasteensa.

Kuten valtaosassa muitakin elintärkeitä palveluita myös pelastustoimessa on kyettävä takaamaan ammattitaitoisen, koulutetun henkilöstön saatavuus. Vaikka haaste ei ole vielä kohdannut alaa samoin kuin monia muita, se noussee kuitenkin yhdeksi merkittäväksi tulevaisuuden kysymykseksi.

Toisena kannan huolta rahoituksen riittävyydestä. Nykyisellään pelastustoimi on Varsinais-Suomessa saanut rahoituksen asukasperusteisesti kunnilta. Se on tainnut kohtalaisen vakaan rahoituspohjan toiminnan kehittämiselle. Onkin tärkeää, että hyvinvointialueiden syntyessä pelastustoimen rahoitus säilyy vähintään nykyisellä tasolla. Riittävällä rahoituksella varmistetaan myös mm. vapaaehtoisten palokuntien toimintaa.

Kolmantena haluan nostaa esiin erillisen lautakunnan muodostamisen pelastustoimen asioiden hoitamiseen. Pidän tärkeänä, että pelastustoimen liittyvistä asioista päättää jatkossakin asiaan vihkiytynyt lautakunta, joka pystyy katsomaan nimenomaisesti tämän palvelukokonaisuuden kysymyksiä.

Aluevaltuuston on pidettävä huolta, että palo- ja pelastustoimi on jatkossakin korkeatasoista ja riittävästi resursoitua.

Kaarlo Alanko on salolainen kaupunginvaltuutettu, paloesimies evp ja aluevaaliehdokas