Karnisto-Toivonen: Tehdään Salosta Suomen paras paikka lapsille ja nuorille

Ajankohtaista,Mielipide

Lasten ja nuorten jaksaminen ja hyvinvointi on puhuttanut viime aikoina paljon. Uutisissa kerrotaan nuorista, jotka päättävät koulunsa vailla kunnollista lukutaitoa ja matematiikkakin tuottaa vaikeuksia. SSS uutisoi 15.12 lehdessä myös nuorten fyysisen kunnon merkittävästä heikkenemisestä, eikä koronapandemia ole lasten ja nuorten tilannetta ainakaan helpottanut.

Salon kaupunki hyväksyi 13.12 kokouksessaan lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman ja tavoitteen olla tulevaisuudessa Unicefin lapsiystävällinen kunta. Tämä on erittäin kannatettava tavoite, mutta siihen ei päästä ilman toimenpiteitä. Valtuuston päätöksen jälkeen on oletettavaa, että me päätöksentekijät ja viranhaltijat olemme sitoutuneet edistämään näitä tavoitteita.

Suuri huoli on vuoden päästä tapahtuvan sote-uudistuksen kynnyksellä se, miten esimerkiksi oppilashuollon palvelut toimivat sen jälkeen, kun osa työntekijöistä siirtyy hallinnollisesti eri työnantajan palvelukseen. Onkin tärkeää, että muutoksen aikana pidetään hyvää huolta siitä, että palveluihin ei tule minkäänlaisia sekaannuksia tai katkoksia.  

Hyvinvointialueiden muodostumisen jälkeenkin kuntien tehtäväksi jää kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Näin ollen myös yllä mainittuihin lasten ja nuorten ongelmiin on ratkaisun avaimet löydyttävä kuntapäättäjien toimesta. Voimme kunnissa vaikuttaa niin koulun kuin vapaa-ajan palveluiden resurssointiin ja sisältöön.

Pahimpina talousvuosina Salossa jouduttiin tilanteeseen, jossa koulujen tuntijaosta leikattiin. Vaikka tuntijako edelleen jäi lakisääteisen yläpuolelle, voin näin jälkikäteen todeta ainakin itse arvioineeni päätökseni tuossa tilanteessa väärin. Tuota päätöstä tulee lähteä korjaamaan.

Salon SDP haluaa aloittaa toimenpiteet koulujen tuntijaon kasvattamiseksi maltillisesti siten, että Salon kouluissa saisi jatkossa enemmän opetusta. Tuntien tarkempi allokointi on ammattilaisten tehtävä, mutta näitä voitaisiin käyttää esimerkiksi matematiikan, äidinkielen ja liikunnan tunteihin vastaamaan esiin nousseisiin ongelmiin.

Salossa on aloitettu kerhotoimintaa koulujen yhteydessä. Tätä tulee jatkossa yhä laajentaa ja viedä suuntaan, jossa myös ne lapset, joilla ei ole vapaa-ajan harrastusta löytävät mukaan. Kerhot ovat hyvää matalankynnyksen harrastustoimintaa, joiden kautta on mahdollisuus tavoittaa suurin osa kaupungin lapsista ja nuorista.

Kehittäessämme Salosta Suomen parasta paikkaa lapsille, meidän tulee myös huolehtia heidän kanssaan työskentelevän henkilöstön jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Maltilliset ryhmäkoot, toimivat oppilashuollon palvelut, erityisopetuksen mahdollisuus, riittävä koulunkäynnin ohjaajien määrä, nuorisotyön läsnäolo kouluilla sekä hyvä johtaminen auttavat opettajia jaksamaan omassa tärkeimmässä työssään – opettamisessa.

Annetaan salolaisille lapsille ja nuorille hyvät eväät elämään.

Kirjoittaja on salolainen kaupunginvaltuutettu ja SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja