Simo Paassillan ryhmäpuheenvuoro talousarviovaltuustossa 12.12.2022

Ajankohtaista,Mielipide

Vuoden 2023 talousarvio on historiallinen, sillä se on kaupungin ensimmäinen talousarvio, jossa sosiaali- ja terveyspalveluihin ei  enää varata määrärahoja.

Sote-uudistus tuo kaupungin toimintaan ja talouteen paljon epävarmuutta, sillä uudistuksessa on vielä paljon avoimia yksityiskohtia kuntien ja hyvinvointialueen rajapintojen osalta.

 Yksi näistä epävarmuutta aiheuttavista asioista on hyvinvointialueelle vuokrattavien tilojen uudelleen järjestelyt. Nyt talousarviossa on melkoinen rahamäärä hyvinvointialuilta tulevaa vuokratuloa, n. 10 miljoonaa euroa. Se on tulossa myös parina seuraavanakin vuonna, mutta sen jälkeinen tilanne on avoin.

 Ratkaistavaksi tulee, mitkä tilat hyvinvointialue ottaa lopulliseen käyttöönsä ja miten kaupunki näiden tilojen omistuksen järjestää: Yhtiöitetäänkö tilat vai myydäänkö ne!

Arvoisat valtuutetut

Siirtymän hetkellä on tärkeää huolehtia myös kaupungin henkilöstön jaksamisesta ja hyvinvoinnista sekä motivoinnista uuden tilanteen mukana tuomiin haasteisiin. Tässä lähijohtajuuden merkitys tulee entisestään korostumaan. Sitäkin työnantajan tulee tukea.

Ryhmämme haluaa kiittää talousarvion valmistelusta vastuussa olevia viranhaltijoita ja aivan erityisesti uutta kaupunginjohtajaamme. Talousarvioesitys on selkeä ja informatiivinen. Siitä saa erinomaiset tiedot kaupungin palveluista, niiden kustannuksista ja kehittämistarpeista. Nyt niin sanotut tuloskortitkin on saatu oivallisella tavalla tiivistetyksi.

 Talousarvioehdotus on laadittu – niin kuin hyvään hallintoon kuuluukin – varovaisuuden periaatetta noudattaen. Valmistelijoiden katse on suunnattu arvostettavalla tavalla talousarviovuoden jälkeisiin vuosiin. Tässä näkyy kunnallistalouden korkea ammattitaito ja pitkäjännitteisyys.

 Vaikka tämän vuoden tilinpäätösennuste näyttää kaupungin talouden olevan hyvässä kunnossa, ehdotuksessa ei ole lähdetty lisäämään kohtuuttomasti käyttömenoja. Valmistelussa on otettu huomioon ne talouden epävarmuudet ja riskit, joihin lähivuosina on varauduttava.

Varovaisuuden periaate näkyy muun ohella henkilöstöresurssien lisäämisessä.  Kaupunginjohtajan ja niin myös kaupunginhallituksen esityksessä on karsittu toimialueiden esittämistä lisäviroista ja -toimista yli kolmannes. Eräiltä osin karsintaa on perusteltu muuttaa toimintatapoja ja siksi lisätarpeesta päättäminen on siirretty myöhemmille vuosille. Tämän kaltainen ajattelutapa saa ryhmämme tuen.

Talousarvioesityksessä esitetyt lisäresurssit ovat oikein kohdennettuja. Valtuustossa usein esitetty toivomus toteutuu kaupunkikehityspalvelujen lisäresursoinnissa.   Siellä erityisesti kaavoitukseen esitetään merkittävää henkilöstön lisäystä.  Kaavoitus on ollut luvattoman hidasta ja sitä on perusteltu henkilökunnan vähyydellä.

Tätä lisäresursointia voi pitää ajallisesti erittäin osuvana. Vaikka luottamushenkilöt eivät tienneetkään talousarviota valmisteltaessa mitään niistä mittavista kaupungin keskustaan suunnitelluista rakennushankkeista, jotka viime lauantain SSS:ssa julkaistiin. Kerrankin olemme osanneet valmistautua tulevaan!

Nyt on hyvät edellytykset toteuttaa yritysten investointitarpeet. Kaavoituksessa esille tulevista kerrosmääristä ei pitäisi nyt tulla suurempia ongelmia, mikäli voimme uskoa viime aikoina muun muassa valtuustossa käytyjä keskusteluja.   

Talousarvion investointimäärärahojen kokonaismäärää voi pitää pienenä, ainakin kun sitä verrataan meidän verrokki-kaupunkeihin.  Kun ottaa huomioon arvioon sisältyvien investointien suunnittelumäärärahat, niin koko suunnittelukauden investointimääriä voi kehittyvälle kaupungille varsin sopivina.

Yhden huolenaiheen haluan lopuksi nostaa esille. Se on kaupungin vuokra-asuntotilanne. Meillä on puute kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista. Kun tavoittelemme uusia asukkaita, meillä tulee olla omistusasuntojen ohella tarjolla myös vuokra-asuntoja. Tällä asialla on merkitystä, kun toivomme meillä nyt tilapäisluvilla olevat ukrainalaiset harkitsevat mahdollisuutta pysyvästi Saloon. Toivon, että tähän ongelmaa löydetään ratkaisu, joka tukee kaupungin vetovoimaisuutta.

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja: SDP:n valtuustoryhmä hyväksyy kaupunginhallituksen talousarvioesityksen pääosiltaan, mutta tulee tekemään siihen muutamia käytännön läheisiä muutosesityksiä.