Varajärvi: Salolaisten jätteet ovat hyvissä käsissä

Ajankohtaista,Mielipide

Salon ja 16 muun kunnan jätehuollon toteutuksesta vastaa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH), jonka nämä 17 kuntaa omistavat. LSJH vastaanotti jätettä n. 140 000 t vuoden 2019 aikana. Näistä jätteistä n. 98,5% hyödynnettiin. Minusta kelpo suoritus ja Salon kaupunki on saanut nämä kaikki palvelut niin, ettei kaupungin ole tarvinnut maksaa siitä euroakaan. Viranomaistehtävistä ja taksoista huolehtii ylikunnallinen jätehuoltolautakunta.

Salolaisessa keskustelussa on kuitenkin ollut halua omaan jätehuollon toteutukseen.

Tilanne olisi haasteellinen, jo siitäkin syystä, että tällaista osaamista ei nykyisellään ole kaupungin organisaatiossa. Salon ”oma ratkaisu” ei myöskään poistaisi kunnan hankintalain mukaista palveluiden kilpailutusvelvoitetta. Jätelaki on sama molemmissa tilanteissa, joten tämä mahdollinen ero ei saisi toimintaperiaatteen muutosta aikaan, mutta kustannuksia ja hankaluuksia siitä koituisi.

Tällainen ”testi” on tehty mm. Kittilässä, jossa kunta erosi kuntien omistamasta Lapin Jätehuolto kuntayhtymästä (Lapeco). Kittilä on kuitenkin tehnyt jo täyskäännöksen ja kuuluu taas Lapecoon.

Vastaava yksityistämistesti on käynnissä Pohjois-Pohjanmaalla, josta mm. YLE MoT on tehnyt ohjelman. Ohjelma löytyy YLE Areenasta sanalla ”jätesotku”.

Olen siinä käsityksessä, että Salon irtautumista LSJH:sta ajavat tahot ovat käsittäneet asioita väärin. LSJH on mm. avustanut paikallista yrittäjää tekemään EU:hun UIA (Urban Innovation Actions) -hakemuksen, koska LSJH koki tarpeelliseksi tukea paikallista yrittäjyyttä mahdollisuuksien rajoissa. Salon paikallisia yrityksiä on kuunneltu LSJH:sta markkinavuoropuheluilla kilpailutusvalmisteluissa. LSJH ei kuitenkaan voi, kuten ei Salon kaupunkikaan, suosia mitään tiettyjä yrityksiä vaan kaikkia tulee kuunnella ja kohdella yhdenvertaisesti.

Tulevaisuuden hankkeita varten LSJH hakee tarvittavia ympäristölupia Korvenmäkeen, joka on ehkä aiheuttanut suurimman väärinkäsityksen. Ympäristöluvan hakeminen ei tarkoita sitä, että LSJH tekee kaikki lupahakemuksessa olevat palvelut omana työnä. LSJH:n mahdollistaa uusia innovaatioita Korvenmäen alueelle ja näitä hankkeita on jo useiden yrittäjien toimesta käynnissä.

Tällä hetkellä LSJH ja Salon kaukolämpö rakentavat mankalaperiaatteella uutta hyötyvoimalaitosta Salon Korvenmäkeen. Investointi on merkittävä ja sen positiiviset vaikutukset kierrätykseen, sekä alueen talouteen ovat ja tulevat olemaan merkittävät.

Esitetty jätelainmuutos tuo tullessaan paljon uusia kierrätyksen ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia sekä työtä niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille. Lopetetaan turha irtaantumispuhe ja tehdään hyvää yhteistyötä, niin kuin on tehty jo pitkään.

 

Matti Varajärvi

Kirjoittaja on LSJH Hallituksen jäsen ja Salon Kaukolämpö Hallituksen PJ