Tammi: Kuntavaaleissa päätetään Salon suunta

Kuntavaaleissa päätetään Salon suunta

Seuraavat kuntavaalit käydään 18.4.2021. Aikaa niihin on enää vajaat puoli vuotta. Uudet päättäjät valitaan luotsaamaan Saloa seuraavan neljän vuoden ajaksi. Kuntavaaleissa ollaan ihmisten arjen ytimessä, kun päätetään ihmisten käyttämistä palveluista ja kaupungin kehittämisestä.

Puolueet etsivät parhaillaan kukin omia kuntavaaliehdokkaitaan, sellaisia, jotka vievät parhaiten eteenpäin kunkin puolueen arvoja ja ajatusmaailmaa. Me sosialidemokraatit haluamme kehittää Saloa, jossa jokaisesta pidetään huolta. Saloa, joka on paras paikka asua.

Haluamme kantaa vastuumme kaupungin taloudesta, jotta voimme huolehtia tarpeellisista palveluista kuntalaisillemme. Haluamme kantaa vastuuta lapsista ja nuorista, jotta kaikille tarjoutuu mahdollisuus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Haluamme, että ihmisillä on oikeus turvalliseen vanhuuteen ja tarvitsemaansa hoivaan. Pidetään huolta siitä, että kukaan ei putoa kelkasta.

Haluamme kantaa vastuuta ympäristöstä, jotta lapsillemme ja lapsenlapsillemmekin säilyvät hyvät asumisen edellytykset. Vilkas ja monipuolinen elinkeinoelämä luo edellytykset työnteolle ja kaupungin kasvulle. Kaupungin tulee tarjota edellytykset yritysten toiminnalle kuten sujuva kaavoitus ja yrityspalvelut, jotka auttavat uusia tulijoita Saloon sijoittumisessa.

Oletko juuri sinä kiinnostunut vaikuttamaan oman kotikaupunkisi asioihin? Jaatko tavoitteemme ja arvomme? Lähde mukaan Salon SDP:n ehdokkaaksi! Voit ilmoittaa kiinnostuksesi info(at)sdpsalo.fi tai ottaa yhteyttä järjestösihteeriin 040 669 7674/ Kirsi-Maria.

Tule mukaan!

Timo Tammi

Puheenjohtaja

SDP Salon Kunnallisjärjestö