Parttimaa: Hoivapaikkojen lisäämistä on yritetty ratkoa vuosia

Ajankohtaista

Hoivapaikkojen lisäämistä on yritetty ratkoa vuosia
Heikki Liede kirjoitti (15.10 SSS) näkökulmia hoivakotien tulevaisuudesta Salon kaupungissa. Olen osittain
hänen kanssaan samaa mieltä, mutta haluan tuoda esiin muutaman lisähuomion. Sosiaali- ja
terveyslautakunta on käyttänyt kokouksissaan paljon aikaa ja käynyt taustakeskusteluja, jotka ovat
koskeneet vanhuspalveluiden nykytilaa ja tulevaisuutta.
Hallitusohjelmaan on keskeisenä tavoitteena kirjattu, että Suomi on entistä ikäystävällisempi maa, joka
tunnistaa väestön ikääntymisen tuoman yhteiskunnallisen muutoksen ja vastuun. Salossa valtuusto
hyväksyi kesäkuussa Vanhuspalveluiden kehittämisohjelman vuosille 2020-2025, jossa nousee selvästi esille
yli 75-vuotiaiden määrän nopea kasvu. Tällä hetkellä Salossa on 75 vuotta täyttäneitä noin 6 000. Vuonna
2030 tämän ikäluokan määrä on arvion mukaan noin 9 000 ja vuonna 2040 yli 10 000.
Tällä hetkellä ympärivuorokautisen hoidon yksikköistä hoivakoteja ovat Alholan hoivakoti, Halikkokoti sekä
Hintan ja Kukonkallion hoivakodit. Tehostetun palveluasumisen yksiköt ovat Alppilakoti, Anninkartanon
ryhmäkoti, Paukkulakoti, Perniön palvelukeskus ja Rauha- ja Toivokoti sekä Vuorela, joka toimii
Mahlakankareella Attendo Tupurin tiloissa. Näitä tiloja varmasti kartoitetaan ja läpikäydään
jatkokäytön näkökulmasta, ja on tärkeää, että salolaiset saavat jatkossakin asua haluamassaan
hoivapaikassa.
Valtuustossa päätettiin jo vuonna 2016, että Saloon rakennetaan uusi hoivayksikkö. Sen jälkeen päätös
uusittiin 2017 ja valtuusto esitti vuokratiloja. Valtuustossa tehty päätös on ajansaatossa kompastellut
valmisteluvaiheessa niin paljon, ettei kyseistä yksikköä ole valtuuston linjauksesta huolimatta lähdetty
rakentamaan. Osin vastustus on ollut myös poliittista, minkä myös Heikki Liede hyvin tietää.
Mietittäväksi jää kuinka paljon sote- ja maakuntauudistus on vaikuttanut eri asiakokonaisuuksien
valmisteluun, koska uudistusta on odotettu valmistuvaksi jo tovi.

Tämän hetkinen tilanne näyttää jo paljon paremmalta. Kaupungin edunvalvonnan näkökulmasta on äärimmäisen tärkeää olla mukana tulevaa sote-aluetta rakennettaessa ja huolehtia, että maakunnassa tehdään päätöksiä ja linjauksia, joissa on huomioitu riittävät alueelliset henkilöstö- ja hoivapaikkaresurssit.
Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää nyt uutta yksikköä, joka palvelisi kehitysvammahuollon ja
vanhuspalveluiden asiakkaita saman katon alla. Rakentamisen toteuttaisi ulkopuolinen taho ja kaupunki
siirtyy tiloihin vuokralle. Toivon, että valtuusto myöntää hankkeelle suunnittelurahan, jonka turvin asia
lähtee etenemään. Salon kaupungin on kyettävä omalla päätöksenteollaan varmistamaan, että
hoivapalvelut pysyvät myös Salossa. Tämä yksikkö ei yksinään riitä ratkomaan tulevaisuuden
hoivapaikkatarvetta, joten keskustelu muista ratkaisuista on käytävä nopeasti.
Syksyllä on vielä paljon asioita, jotka tuodaan päätettäväksi valtuustoon ja tuleva talousarvio 2021
keskustelu linjaa sosiaali- ja terveyslautakunnan tuottamiin palveluidin käytettävät eurot ja tulevat
investoinnit.

Satu Parttimaa

Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu ja sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja