Taimela: Työmarkkinatuen jatko vastaa yrittäjien tarpeisiin

Ajankohtaista,Tiedote

SDP:n kansanedustaja Katja Taimela kiittää hallituksen päätöstä jatkaa yrittäjien mahdollisuutta saada työmarkkinatukea kesäkuun loppuun asti.

– Hallituksen koronatukitoimet ovat olleet laajamittaisia ja niillä on pystytty helpottamaan hankalia tilanteita. Yrittäjien koronasta johtuva ahdinko on tiedossa ja työmarkkinatuki on osoittanut tarpeensa. Viime vuoden aikana mahdollisuutta työmarkkinatukeen hyödynsi 44 000 yrittäjää.

– Koronakriisi on hiljentänyt monen yrittäjän toiminnan ja vaikeuttanut toimeentuloa. Korona ja siihen liittyvät rajoittamistoimet voivat vaikeuttaa yritystoimintaa hyvin erilaisin tavoin. Onkin hyvä, ettei yrittäjien mahdollisuutta saada työmarkkinatukea ole lähdetty rajoittamaan, vaan se on lähtökohtaisesti kaikkien yrittäjien käytettävissä.

– Koronatukien kohdalla on tärkeää huolehtia siitä, että tieto tukimuodoista saadaan asianosaisille perille mahdollisimman hyvissä ajoin. Koronatilanteen etenemistä on erittäin vaikea ennustaa kuukausiksi eteenpäin, joten koronatukien melko tiukastikin määritelty määräaikaisuus on sinänsä perusteltua.

– Pidän hyvänä, että hallitus on seurannut koronatilannetta tarkasti ja linjannut yrittäjien tukiajan pidentämisestä hyvissä ajoin. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on aiemmassa kannanotossa painottanut kattavan ja selkeän viestinnän ja neuvonnan tähdellisyyttä tilanteessa, jossa tukien voimassaoloajat muuttuvat. Tästä tuleekin nyt huolehtia.