Aloite lasten ja nuorten palveluiden organisaation selvittämisestä

Aloite

Eilen 25.1 valtuustossa jätettiin aloite lasten ja nuorten palveluiden organisaation selvittämisestä sekä uuden viran perustamisesta. Aloitteen allekirjoitti kaikkiaan 29 valtuutettua: koko SDP:n, Vihreiden, Vasemmisto ja KD:n ryhmät, valtaosa Kokoomuksesta, kaksi Perussuomalaista sekä ryhmät Halkilahti ja Sinervo. SDP:n ryhmä näkee, ettei opetuksen hallintoa voi supistaa enää nykyisestään. Koko aloite alla.

Aloite lasten ja nuorten palveluiden organisaation selvittämiseksi

Salon kaupungin aloittaessa toimintansa 2009 opetuspalveluiden organisaatiossa työskenteli sivistystoimenjohtajan lisäksi kaksi opetustoimenjohtajaa sekä suunnittelujohtaja. Lisäksi ensimmäisellä valtuustokaudella perustettiin opetuspäällikön vakanssi. Organisaatio on kokenut mittavan leikkauksen. Tällä hetkellä opetustoimen organisaatiossa on lasten ja nuorten palveluiden päällikön lisäksi yksi vakanssi, joka päätettiin hallituksen kokouksessa 18.1.2016 lakkauttaa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että lasten ja nuorten palveluissa organisaatio selvitetään ja perustetaan opetuspalveluihin vakanssi, jonka tehtäviä ovat mm:

  • Tukea tarvitsevien oppilaiden oppimisen ja koulukäynnin tuen hallinnolliset tehtävät
  • Opettajien ja ohjaajien täydennyskoulutus
  • Perusopetuksen hankkeet
  • Kehittämistyö
  • Moniammatillinen yhteistyö
  • Kaikkien oppilaiden oppilassijoittelu, koulupaikat
  • Turvapaikanhakijoiden koulutusjärjestelyt
  • Lisäksi tulee vielä tarkastella oppilashuollon sijoittuminen kaupungin organisaatiossa uudelleen.