Ahonen-Ojala: Vapaa-ajan palveluja ei saa unohtaa

Mielipide

Sote-uudistuksen myötä kunnan tehtävät tulevat muuttumaan.  Vuonna 2019 tapahtuvan uudistuksen jälkeen kunnat eivät enää vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Kunnan päätettäväksi jää kuitenkin monia tehtäviä, joilla on vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin, osallisuuteen, työllistymiseen ja toimintakykyyn. Isoon rooliin nousevat varhaiskasvatuksen, koulutuksen, kaupunkisuunnittelu- ja elinkeinopolitiikan ohella myös vapaa-ajan palvelut.

Vapaa-ajan palveluihin Salossa kuuluvat kansalaisopisto, kulttuuri-, liikunta- ja kirjastopalvelut. Tärkeitä palveluja, joiden toimintaedellytyksiä ei saa heikentää. Näiden palveluiden huonontuminen heikentäisi kuntalaisten hyvinvointia ja siten lisäisi sote-palveluiden tarvetta ja kustannuksia.  Vapaa-ajan palvelut turvaavat ja muodostavat perustan hyvinvoinnille, terveydelle sekä työ- ja toimintakyvylle.  Ne nousevat merkittävään rooliin kunnassa ja vaikuttavat kaikkien kuntalaisten arkeen tavalla tai toisella.

Itse nostaisin tärkeimmäksi asiaksi lasten vapaa-ajan harrastamisen ja oikeuden siihen. Harrastus mahdollistaa sosiaaliset kontaktit, mielekkään tekemisen ja ehkäisee syrjäytymistä. On tärkeää taata edes yksi harrastus. Lapsuus ja sen olosuhteet muodostavat perustan koko loppuelämälle. Harrastusmahdollisuus takaa perheen ja koulun jälkeen lapsen ja nuoren hyvän kasvun ja kehityksen, perheen varallisuudesta riippumatta.

Salon kaupunki tarjoaa lukuisia vaihtoehtoja lasten ja nuorten harrastamiseen. Salon kaupunginkirjasto tarjoaa kirjastopalveluja eri puolilla kaupunkia. Salon pääkirjaston lisäksi palveluja tarjoavat yhdeksän lähikirjastoa ja kaksi kirjastoautoa. Kaikissa Salon kirjastoissa on lapsille ja nuorille oma osasto tai nurkkaus, josta löytyy kirjojen lisäksi mm. lehtiä, lastenmusiikkia, elokuvia ja tietokonepelejä. Kirjastoissa voi käyttää myös tietokonetta. Pääkirjastossa sekä Halikon, Perniön ja Kiikalan kirjastoissa voit lisäksi pelata lautapelejä. Näiden lisäksi pääkirjasto tarjoaa ilmaisia satuteatterihetkiä kuukausittain.

Liikuntapalvelut järjestää liikuntatoimintaa ja palveluja Salon kaupungin alueella yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yritysten kanssa. Lisäksi liikuntapalvelut rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja ja Salon urheilupuisto on valtakunnallisestikin vertaillen ainutlaatuinen keskittymä, missä harrastetaan kymmeniä lajeja jalkapallosta uintiin . Kaupunki järjestää mm. maksuttomia peuhutunteja ympäri kaupunkia  ja nuorilla on mahdollisuus osallistua ilmaiseksi Lataa Liikettä-kortilla liikuntaryhmiin, joissa voi tanssia, keilata, pelata sählyä, sulkapalloa, jalkapalloa ja käydä kuntosalilla. Kaupungin uimahalli on uusittu vuonna 2007 ja sieltä löytyy 31 metrinen vesiliukumäki, lasten allas ja useita kursseja perheille niin iloon kuin liikkumiseen.

Salossa riittää tekemistä, näkemistä ja kokemista jokaiselle. Meillä aktiivinen yhdistystoiminta täydentää Salon monipuolisen harrastus- ja virkistystoiminnan.

Soteuudistuksen tavoitteita hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta ja palveluiden kustannusten kasvun hillitsemisestä ei saavuteta jos tämä unohdetaan.

Leena Ahonen-Ojala on SDP:n valtuutettu ja vapaa-ajan lautakunnan puheenjohtaja