Leena Ahonen-Ojala: Salon liikuntamaksuja harkittiin huolella

Mielipide

Uudet liikuntamaksut astuvat voimaan 1.5. alkaen. Pieni yhteenveto lienee paikallaan lukuisten julkisuudessa esiintyneiden kommenttien, pohdintojen ja kannanottojen jälkimainingeissa.

Salon kaupunginvaltuusto päätti joulukuun talousarviokokouksessaan yksimielisesti asettaa vapaa-ajan lautakunnan alaisten palveluiden lisätuottotavoitteeksi 100 000 euroa. Tästä summasta liikuntapalveluiden osuudeksi tuli 75 000 euroa, ja päätös maksullisuudesta haluttiin linjata nimenomaan työikäisiä koskevaksi. Loput 25 000 jakautuvat kirjastopalveluiden ja kansalaisopiston kesken. Merkittävä osa oli myös sillä, että Veturitallin lisätuottotavoitteeksi päätettiin 50 000 euroa. Tämäkin päätös syntyi valtuustossa yksimielisellä päätöksellä.

Pienelle lautakunnalle asetettiin isot tavoitteet varsin pienellä varoitusajalla. Lyhyt valmisteluaika näin merkittävissä asioissa ei ole koskaan hyvä asia. Itse asiassa ehkä mahdotonkin tehtävä. Kulttuuripuolella tämä tarkoitti sisäänpääsymaksujen korotusta ja vapaiden sisäänpääsyjen karsimista. Lisätuottotavoitteet tulivat lähinnä puun takaa. Iso juttu seuroille ja yhdistyksille, joka aiheutti välittömästi valtaisan julkisuusrumban. Tässä kohtaa täytyy muistaa, ettei kaupunginvaltuuston päätöksiä voi kumota tai ohittaa olan kohautuksella.

Moni kuntalainen otti yhteyttä ja ehdotti liikunta-avustusten siirtämistä tähän tarkoitukseen. Tämä ei ollut mahdollista, sillä valtuustossa oli nimenomaan linjattu lisätuottotavoite, jota ei saavuteta leikkaamalla avustuksia.

Tammikuun kokouksessa tulimme siihen tulokseen lautakunnassa, että lisätietoja seuroilta oli hankittava ja niille oli annettava mahdollisuus antaa kannanotot kyseiseen valmisteluun. Tämä toteutettiin kahdella tavoin. Seuratapaamisen yhteydessä 1.3. Moision koululla ja lisäksi kyselyllä, joihin saimme yhteensä 24 selvitystä ja kannanottoa seuroilta ja yhdistyksiltä. Näistä lämmin kiitos!

Asian suunnittelu pääsi etenemään juuri näiden tietojen avulla. Tässä kohtaa on siis todettava että vuoropuhelulla on todellakin vaikutusta. Valmistelu saatiin etenemään oikeaan suuntaan ja hinnaston lukuja tarkasteltiin uudessa valossa. Emme voi siis vielä tässä vaiheessa puhua alennusprosenteista vaan uudelleen tarkastelusta.

Nyt maaliskuun kokouksessa vapaa-ajan lautakunnalla oli uudet avaimet käytössä. Tällainen päätös ei ole koskaan helppo, ja voinkin lautakunnan puheenjohtajana todeta, että varsin surullisiakin puheenvuoroja kuultiin. Kokouksessa päätettiin, että tuottotavoitteen 75 000 euroa täyttyessä kaikki ylimenevät rahat palautetaan seuroille takaisin suhteessa laskutettaviin maksuihin.

Perusteena tälle oli se, että tuottojen arvioiminen on vaikeaa, koska maksuja ei ole aiemmin ollut. Tässä kohtaa en ehkä vielä käyttäisi sanaa ylijäämä, koska mitään maksuja ei ole vielä edes laskutettu. Olimme varsin tietoisia lautakunnassa siitä, miten maksullisuus tulee vaikuttamaan jokaiseen seuraan ja yhdistykseen. Samoin esitettiin myös toivomus, että syksyllä tarkistetaan tuottotavoitteen täyttyminen ja maksullisuuden vaikutus varausten määrään. Kaiken kaikkiaan lautakunnan jäsenet ovat vastuunsa tuntevia ja sitoutuneet hyvin luottamustehtäväänsä.

Näiden kuukausien aikana yhteydenottojen ja viestien määrä on ollut valtaisa. Taustalla on myllertänyt jos jonkin näköisiä huhuja ja virheellisiä tulkintoja. Hyvin monessa viestissä on kuitenkin todettu, että vain jotkut maksavat, toiset taas eivät, sillä maksuttomien liikuntapaikkojen muuttuminen maksullisiksi koskee ainoastaan niitä seuroja ja yhdistyksiä, jotka käyttävät liikuntapalveluiden tiloja. Vapaa-ajan lautakunta ei voi suoraan päättää muista kuin omista tiloistaan, mutta tahtotila oli, että kaikki Salon kaupungin tilat, joita yhdistykset ja seurat käyttävät, muutettaisiin maksullisiksi, ja loppu onkin sitten kaupunginhallituksen harkinnassa. Tällä esityksellä halutaan ensisijaisesti viestiä kuntalaisille, että kaikki asukkaat ovat samanarvoisessa asemassa.

Lopuksi voin vain todeta, että olen huolissani vapaa-ajan palveluiden rankkaakin rankemmasta säästökuurista. Viime vuoden toimintakertomuksesta voi lukea, että sekä liikuntapalvelut että kulttuuripalvelut ovat alittaneet niille asetetun budjetin jo huomattavilla summilla. Vapaa-ajan palveluilla on iso ja merkittävä rooli jokaiselle kuntalaiselle. Tähän sopii mielestäni hyvin sanonta: kaikki on valintaa, miten pöytä katetaan.

Kirjoitus on julkaistu Salon Seudun Sanomissa 22.3.2016. Kirjoittaja on vapaa-ajan lautakunnan puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu.