Paassilta: SDP:n ryhmäpuheenvuoro, valtuuston talousarviokokous 14.11.2020

Ajankohtaista,Salon Kaupunginvaltuusto

SDP:n ryhmäpuheenvuoro

Heti aluksi on kiitoksen paikka. Hallituksen talousarvioesitys on selkeä ja informatiivinen. Siitä saa erinomaisen läpileikkauksen kaupungin palveluista, niiden kustannuksista ja kehittämistarpeista.

 Kiitos virkamiehille ja lautakunnille hyvästä valmistelusta. Kiitoksen ansaitsee myös kaupunginhallitus, joka on käsitellyt ehdotusta rakentavassa hengessä ja on ollut suurista linjoista yksimielinen.

Talousarvio turvaa nykyiset palvelut. Ehdotuksessa ei ole merkittäviä toiminnallisia tai rakenteellisia muutoksia, vaikka taloudelliset ongelmat tiedostetaankin. Tämän kaltainen menettely on perusteltu nyt, kun kaupungin johto on ikään kuin välitilassa. Entinen johtaja on lähtenyt, uusi vasta tulossa ja kaupunkia johtaa vt. Ja hyvin Anna-Kristiina Korhonen johtaakin!

Kaupunginhallituksen esityksessä on tunnistettu kaupungin taloudellinen kriisi: tulot eivät riitä rahoittamaan nykyistä palvelutuotantoa, puhumattakaan niistä välttämättömistä lisätarpeista, joita mm. asukkaiden ikääntyminen tuo tullessaan.

Talousarviokirjan sivuilla 34–35 on asiaa pohdittu ja kerrottu joistakin selvityksistä, joita tullaan käynnistämään. Niistä ehkä ajankohtaisin on terveyspalvelujen palveluverkkoselvitys. Näin siksi, että meillä on vielä mahdollisuus päättää näistä palveluista, mikä mahdollisuus meiltä menee, jos ja kun sote-uudistus toteutuu ja sosiaali-terveyspalvelut siirtyvät maakunnalliselle hyvinvointialueorganisaatiolle.

Samankaltaista ennakointia olisi voitu käyttää myös sosiaalipuolen budjetoinnissa. Tosiasia on – ja sen me kaikki hyvin tiedämme-, että mm. vanhustenhoidossa henkilökuntaa on tarpeisiin nähden liian vähän. Nyt meillä olisi vielä mahdollisuus omin päätöksin saattaa asia mallikelpoiseen kuntoon.

Taloussuunnitelmassa vuosille 2022–23 on oleellisena tasapainoitustemppuna vesilaitoksen yhtiöittäminen v. 2023. Rohkenen pitää tätä suunnitelman osaa hyvin kyseenalaisena ja toivonkin, että kun v. 2022 talousarviota tehdään, yhtiöittämissuunnitelmasta luovutaan.

Muutama sana Salon sairaala 2023-hankkeesta, jonka suunnittelu ja toteutus lienevät sovitussa aikataulussa. Taas sote-uudistukseen viitaten, meidän kannattaisi aktiivisesti toimia sen puolesta, että kuntayhtymän ja kaupungin omistamista sairaala- ja terveyskeskuskiinteistöistä muodostettaisiin kiinteistöyhtiö, joka aikanaan siirtyisi maakunnalle. Tästä meidän kannattaisi kirjata tahdonilmaisu jo tänään käsiteltävään talousarvioon.

Herra puheenjohtaja

Yksi kaupungin arvoista on rohkeus.  Toivon, että kaupungin päättäjät kannustavat ja rohkaisevat asioita valmistelevia virkamiehiä olemaan rohkeita ja ennakkoluulottomia asioiden valmistelussa ja tuomaan esille vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Tällä tavalla päättäjille luodaan mahdollisuudet valita erilaisista vaihtoehdoista kaupungin asukkaille paras mahdollinen.

Ja vielä yksi toivomus. Nyt, kun puolueet valmistelevat kevään kuntavaaliohjelmiaan, toivoisin, että niissä puolueet esittäisivät omia ratkaisumallejaan talouden tasapainottamisesta. Toki ohjelmissa pitää myös ideoida nykyisten palvelujen parantamista ja monipuolistamista.

Kaupunginvaltuutettu Simo Paassilta