Jarkko Anttila: Ruokapalveluiden raha pidettävä Salossa

Ajankohtaista,Mielipide

Ravitsemus- ja puhtaanapitopalveluissa liikkuvat miljoonat eurot kiinnostavat luonnollisesti erilaisia yhtiöitä. Salossa on puhuttu paljon tämän palvelusektorin tulevaisuuden järjestämistavasta. Salossa toimiva Rapu tuottaa laadukasta palvelua ammattitaitoisella henkilökunnalla.

Mielestäni meillä on tulevaisuudessa kaksi vaihtoehtoa Ravitsemus- ja puhtaanapitopalveluiden toiminnan jalostamiseen ja kehittämiseen – joko jatkamme nykyisellä  toimivalla mallilla tai kaupungin täysin omistaman yhtiön kautta. Onhan nimikin jo valmiina RaPu.

Esimerkiksi tulevan kaupunginjohtajamme sekä minun synnyinkunnassani Sastamalassa on tällainen kaupungin omistama osakeyhtiö perustettu vuonna 2012. Kyseinen yritys pyörittää julkisten tilinpäätösten mukaan 9.3 miljoonan euron liikevaihtoa ja tuotti viime vuonna Sastamalan kaupungille liikevoittoa 345 000 euroa. Sastamalassa uusi keskuskeittiö toteutettiin osakeyhtiön ottamalla lainalla jota lyhennetään joka kuukausi, sama onnistuisi Salossa? Uusi keskuskeittiö on avain palveluluiden kehittämiselle.

Työtä on mahdollista jatkaa myös nykyisellä mallilla ravitsemus- ja puhtaanapitopalveluiden ollessa osa kaupungin organisaatiota. Tällöin keskuskeittiöinvestointi tulee ajankohtaiseksi kaupungin investointiohjelmassa. Selvää on, että ilman keskuskeittiön investointia tilanteesta ei selvitä, oli tuottamisen malli mikä tahansa.

Miksi me Salossa olemme hankkineet Turkulaisen Arkea Oy:n osakkeita ja minkä takia meidän tarvitsisi luopua 15 miljoonan euron budjetilla pyörivästä toiminnasta ja antaa rahavirtojen valua Turkuun. Arkean suuruus on uhka myös paikallisille toimijoille, jotka nyt toimittavat elintarvikkeita Salon kaupungille.

Suomalaisia elintarvikkeita ja lähiruokaa hyödyntäen työllistämme jo nyt yrittäjiä Salon seudulla. Yhtiömallissa voimme markkinoida palveluita, osallistua tarjouskilpailuihin tulevalla sote-alueella ja tuottaa palveluita myös yksityiselle sektorille.  Päättää itse siitä tuleeko ruokamme edelleen läheltä ekologisuus huomioiden ja samalla luoden uusia työpaikkoja Saloon.

Kuntapäättäjien on kannettava vastuu ja etsittävä vaihtoehtoja siihen että työ ja verotulot säilyvät Salossa.

Kirjoittaja on salolainen kaupunginvaltuutettu. Kirjoitus julkaistu Salon Seudun Sanomissa 7.4.2017