Parttimaa: Tukitoimintoja voidaan kehittää myös kaupungin omana työnä

Ajankohtaista,Mielipide

Salossa keskustellaan säännöllisin aikavälein kaupungin toimintojen mahdollisista ulkoistamisesta ja näissä keskusteluissa luodaan hyvin vääristynyt kuva omasta palvelutuotannosta. Kohteena ovat pääsääntöisesti tukipalvelut kuten ravitsemus- ja puhtaanapitopalvelut.

Ensin muutama näkökulma kilpailuttamiseen, jonka kokonaiskustannuksia on ennakkoon erittäin vaikea arvioida. Tällaisia lisäkustannuksia tuovat mm. seuranta, jolla valvotaan palvelun laatua sekä tehtyjen sopimusten noudattamista. Nämä piilokustannukset voivat kumota odotetut kustannussäästöt, joita ulkoistamisella haetaan. Ei voi liiaksi korostaa, että vastuu ulkoistetun laadun ja toimivuuden seurannasta säilyy aina kaupungilla riippumatta siitä, kuka palvelua tuottaa. Kilpailutetun palvelun kustannuskehitystä on hankala ennustaa ulkoistuksen jälkeen ja uhkana on hintojen nouseminen hallitsemattomasti ensimmäisen sopimuskauden päätyttyä.

Salossa on tehtävä tulevina vuosina ratkaisuja, jotka heijastuvat myös tukipalveluihin. Palveluverkkoihin mahdollisesti tehtävillä muutoksilla on isot heijastusvaikutukset tukipalveluihin, ja nyt valmistuva sote-uudistus vaikuttaa oleellisesti siihen, miten työntekijät sijoittuvat kentällä. Epäselvää on edelleen, miten käy tulevan maakunnan alueella toimivien ravitsemus- ja puhtauspalveluiden. Tällä hetkellä tehdään työtä, jolla kartoitetaan ja arvioidaan miten sote-alueiden perustaminen muokkaavat tukipalveluiden organisointia. Tässä vaiheessa Salon on täysin järjetöntä lähteä keskustelemaan kilpailutuksesta ja mahdollisesta ulkoistamisesta tukipalveluiden osalta.

On luotava katse tulevaisuuteen ja pystyttävä viemään eteenpäin osaamisen kehittämistä työpaikoilla. Salossa tarvitaan moniosaajien ammattitaitoa. Tällä hetkellä ravitsemus- ja puhtauspalveluissa työskentelee yhdistelmätyöntekijöitä, ja he tekevät kahden eri ammattiryhmän työtehtävät. He ovat moniosaajia, joilla on ammattitutkinto kummastakin työstä. Koronapandemian aikana on erityisesti laitoshuoltajien ammattitaito noussut esiin vahvasti, ja he ovat omalta osaltaan pitäneet huolen puhtauden hyvästä laatutasosta kohteissa eri puolella Salon kaupunkia. He ovat arjen sankareita, jotka ansaitsevat kiitokset omasta työstään.

Salon kaupungin kärkihankkeissa mainitaan toimiva työyhteisö, jossa on kuusi osa-aluetta: työntekoa tukeva organisaatio, työntekoa palveleva johtaminen, selkeät työjärjestelyt, yhteiset pelisäännöt, avoin vuorovaikutus ja toiminnan jatkuva arviointi. Kärkihankkeen tavoitteet ovat hyvin selkeät ja näiden asiakokonaisuudet ovat hyviä polkuja jotka on myös käytävä läpi. Miksi kirjataan tavoitteita jos niitä ei lähdetä määrätietoisesti viemään eteenpäin?

Peräänkuulutan henkilöstöä arvostavaa päätöksentekoa. Työnantaja ei voi vuodesta toiseen ottaa vain yhtä palvelualuetta suurennuslasin alle. Tämä aiheuttaa epävarmuutta oman työn kohtalosta ja vaikuttaa työhyvinvointiin negatiivisesti ja heikentää työmotivaatiota. Tämä jatkuva keskustelu johtaa tunteeseen, ettei työtä arvosteta. Ulkoistamiskeskustelua ylläpitävät poliitikot voivat kukin tykönään miettiä, miten puheet ulkoistamisesta vaikuttavat henkilöstön jaksamiseen ja motivaatioon.

Satu Parttimaa
Kirjoittaja on Salon kaupunginvaltuutettu