Ajankohtaista

SDP kuntavaaleihin 63 ehdokkaan listalla

Salon SDP lähtee vaaleihin 63 ehdokkaan listalla. Listalla 27 naista ja 36 miestä. Ehdokkaista nuorin on 18-vuotias ja listan seniori 73-vuotias. Uusia ehdokkaita on kaikkiaan 25. Ahonen-Ojala Leena, verosihteeri Alanko Kaarlo, paloesimies evp, pienyrittäjä Alestalo Jukka, eläkeläinen Anttila Jarkko, yrittäjä,…
Lue lisää

Puheenjohtajan joulutervehdys

Hyvät ystävät! Haluan lämpimästi kiittää teitä jokaista vuodesta 2016 – jäseniä, kannattajia ja yhteistyökumppaneita! Kulunut vuosi on ollut monella tapaa innostava, onnistunut ja yhteishenki näkyy kaikessa tekemisessä. Nyt on aika levähtää ja hengähtää joulun ja vuoden vaihteen yli. Tammikuussa taas…
Lue lisää

Salon SDP nimesi ensimmäiset kuntavaaliehdokkaansa

Salon SDP nimesi ensimmäiset kuntavaaliehdokkaansa edustajiston kokouksessa keskiviikkona 14.12.2016. Nyt nimettiin 37 ehdokasta.  Ehdokkaiden joukosta löytyy valtaosa nykyisestä valtuustoryhmästä sekä muista luottamushenkilöistä. – Istuvien valtuutettujen halu jatkokaudelle kertoo siitä, että vaikeinakin aikoina vaikuttaminen on koettu mielekkääksi ja paloa siihen edelleen…
Lue lisää

Satu Parttimaa luotsaa Salon Demarit vaalivuoteen

Salon Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö on kokouksessaan 26.10.2016 valinnut puheenjohtajakseen Satu Parttimaan. Parttimaa on Salon kaupungin varavaltuutettu ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen. Hän omaa pitkän järjestökokemuksen JHL:n toiminnan kautta. Hallituksen kausi on yksivuotinen. Parttimaa hyppää vuoden vaihteessa kovaa kyytiä liikkuvaan junaan. – Huhtikuussa käytävät…
Lue lisää

Salolaiset ehdokkaat puoluekokoukseen

Varsinais-Suomen Sos.dem. Piirin 42 edustajaa SDP:n puoluekokoukseen 2017 valitaan koko piirin yhteisellä jäsenäänestyksellä. Puolueosastot ja valitsijayhdistykset asettivat vaaliin yhteensä 99 ehdokasta. Ehdokkaista 56 on miehiä ja 43 naisia. Nuorin ehdokas on 17-vuotias ja vanhin 74-vuotias. Vaali järjestetään netti- ja postivaalin…
Lue lisää

Simo Paassilta: Halikon-Vartsalan työväenyhdistyksen historiikki 1906-2016

Puolueita syntyy Suo­ma­lai­sen työ­väen­liik­keen en­sim­mäi­nen nou­su al­koi 1880-lu­vul­la ns. wrigh­ti­läi­se­nä kau­te­na. Työ­väe­nyh­dis­tys­ten ko­kouk­ses­sa vuon­na 1899 pe­rus­tet­tiin Suo­men työ­väen­puo­lue, jo­ka nel­jä vuot­ta myö­hem­min muut­ti ni­men­sä Suo­men So­sia­li­de­mok­raat­ti­sek­si Puo­lueek­si. Laa­joi­ne or­ga­ni­saa­tioi­neen ja oh­jel­mi­neen so­sia­li­de­mok­raat­ti­nen puo­lue oli maan en­sim­mäi­nen ny­kyai­kai­nen puo­lue­jär­jes­tö. Maalaisliitto ja…
Lue lisää